Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 14UY0194-4 / Anketör - Seviye 4

14UY0194-4 / Anketör - Seviye 4

14UY0194-4 / Anketör -Seviye 4-Rev.00

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

:

5 (Beş) Yıl

Başvuru Şartları

:

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır

Sınava Kimler Başvurabilir

:

Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir

Son Başvuru Tarihi

:

00/00/20..  Saat; 23:59

Sınav Tarihi

:

00/00/20..   ve başvuru sayısına göre izleyen günler

 

Teorik Sınav

:

00/00/20..      (Tek Oturum)

Performansa Dayalı Sınav

:

00/00/20..  ve başvuru sayısına göre izleyen günler

(Adayların hangi gün ve saate performans sınavına girecekleri, internetten temin edecekleri, ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ yer alacaktır.)

Başvuru Şekli/Yeri

:

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

Sınav Ücreti

:

660 TL

Belge Ücreti

:

200 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak)

Sınav Yeri

:

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

Toplu başvurulara ilişkin kurumumuzun belirlediği indirim yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

48 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %10

72 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %15

96 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda % 20 İndirim oranı uygulanacaktır.

12UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 5zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

 

Yeterlilik

Sınav Şekli

A1

:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

A1/T1: Teorik Sınav

A2

:

Temel İletişim ve Genel Bilişim Teknolojileri Bilgisi

A2/T1: Teorik Sınav- A2/P1: Performansa Dayalı Sınav

A3

:

İş Organizasyonu ve Soru Kâğıdı Uygulama

A3/T1: Teorik Sınav-A3/P1: Performansa Dayalı Sınav

                     

 

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu               (100 üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

Teorik Sınav (T1)

70

16

25 Dk

A2

Temel İletişim ve Genel Bilişim Teknolojileri Bilgisi

Teorik Sınav (T1)

70

20

30 Dk

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

80

-

45 Dk

A3

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Teorik Sınav (T1)

70

20

30 Dk

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

80

-

45 Dk

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

-          Yeterliliğin elde edilmesi ve  İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Sertifikası alabilmek için adayların A1,A2 ve A3) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

-          Sınavlar,    İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Ulusal Yeterliliği ( 11UY0017-6 ) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav ( A1/T1,A2/T1,A3/T1) ve performansa dayalı sınav (A2/P1,A3/P1 ve A3/P2) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

 

Anketör (Seviye 4) mesleğinde yapılacak ölçme ve değerlendirmede, sınav ve belgelendirme için başvuran adayın mesleki yeterliliğini belgeleyebilmesi için T1 teorik (yazılı) ve P1 uygulama (performans) sınavlarından bu birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütlere göre başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı iki yılı geçemez.

 

-          Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir (1) yılı geçemez. Birimin elde edilebilmesi için adayların birimde tanımlanan tüm sınavlardan başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren iki (2) yıldır

 

-          Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

A1/T1  İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Tanımlanan tehlike ve risk durumlarına karşı alması gereken önlemleri listeler

BG.2 İlk yardım ve acil müdahale araçlarını nasıl kullanacağını tarif eder.

BG.3 Masa başında beden sağlığını koruyacak şekilde oturma kurallarını (oturma şekli, süresi ve mola verme aralıklarını ve güvenli çalışma sürelerini) açıklar.

BG.4 Çalışmalarda kullanılan araç ve gereçleri güvenlik talimatlarına uygun olarak nasıl kullanacağını belirtir.

BG.5 Yapılan işin gereklerine uygun olarak alınması gereken çevre koruma yöntemlerini ana hatlarıyla belirtir.

BG.6 Sarf malzemelerinin verimli ve tasarruflu kullanılması için alınması gereken önlemleri sıralar.

BG.7 Yürüteceği iş sürecinin kalite güvencesi için yapılması gerekenleri açıklar.


A2 Temel İletişim ve Genel Bilişim Teknolojileri Bilgisi

A2/T1 Bilgiler (B.G.)
BG.1 Cevaplayıcı ile yapılacak görüşmelerde sözel ve beden diline ilişkin davranışlarının (kurumsal temsil, tarafsızlık, karşı tarafın güvenini kazanma, herkesi olduğu gibi kabul etme, kişisel bakıma özen gösterme, cevaplayıcıya olan duruş ve davranış mesafesi, ikna kabiliyeti, soğukkanlı ve sakin olma, nazik, saygılı ve hoşgörülü olma, düzgün ve anlaşılır konuşma vb.) nasıl olması gerektiğini açıklar.

BG.2 İletişim tekniklerini (ilk izlenim, beden dili, göz teması, gözlem ve algılama becerisi, empati kurma, etkin dinleyici olma, düzgün ve anlaşılır konuşma, ikna kabiliyeti, ifade becerisi vb.) nasıl etkili ve etkin uygulayacağını açıklar.

A2/P1 Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Klavyeyi etkin kullanır.

BY.2 Bilgisayarın çevre birimlerini (yazıcı, tarayıcı vb.) temel düzeyde kullanır.

BY.3 Depolama donanımlarından CD, DVD, flash bellek, HDD vb. kullanır.

BY.4 Görüntüleme donanımlarından webcam, fotoğraf makinesi, DVD player, kamera vb. kullanır.

BY.5 Temel bilgisayar yazılımlarını giriş düzeyinde kullanır (*).

BY.6 Elektronik posta ve diğer iletişim yazılımlarını kullanır.

BY.7 Bireysel ve kurumsal temsil becerisi gösterir (*).

BY.8 Çalışmanın amacını, kim tarafından yürütüldüğünü, kapsamını ve yöntemini doğru ve açık şekilde ifade eder.

BY.9 Cevaplayıcıyı araştırmaya katılmaya ikna eder.

BY.10 Düzgün, akıcı ve anlaşılır konuşur (*).

BY.11 Bulunduğu ortamda gözlem ve algılama becerisini kullanır (*).

BY.12 Cevaplayıcıya olan duruş mesafesini ayarlar.

BY.13 Görüşme sırasında meydana gelebilecek herhangi aksi bir durumda soğukkanlı ve sakin davranır. BY.14 İletişimde bulunduğu kişilere nazik, saygılı ve hoşgörülü davranır.


A3 İş Organizasyonu ve Soru Kağıdı Uygulama

A3/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Temel matematik ve temel istatistik bilgilerinin neler olduğunu belirtir.

BG.2 Soru kağıdı, veri derleme yöntemleri (kalem-kağıt, telefonla, bilgisayar destekli vb.), araştırma, sayım, anketör vb. terimleri açıklar.

BG.3 Soru kağıdı uygulayacağı adres listesini nereden alması gerektiğini belirtir.

BG.4 Anket yapacağı alanı/adres listesini, alana çıkmadan önce kontrol etmesi gerektiğini açıklar.

BG.5 Adres listesinin eksik veya hatalı olması durumunda gerekli düzeltmeleri kimden talep etmesi gerektiğini belirtir.

BG.6 Kağıt ortamında yapılan çalışmalarda teslim aldığı soru kağıtlarında eksik/maddi hata olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini açıklar.

BG.7 Kağıt ortamında yapılan çalışmalarda eksik/maddi hatalı soru kağıtları ile ilgili nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ifade eder.

BG.8 Çalışmanın yöntem, kural ve formatına uygun olarak hazırlanmış bilgisayar ve bilgisayar ekipmanı (şarj aleti, yedek batarya vb.) veya benzer amaçlarla kullanılan cihazlar ile bunların çevre birimlerini teslim alma işlemlerini listeler.

BG.9 Kağıt ortamında/elektronik ortamda yapılan çalışmalarda kullanacağı diğer araç, gereç ve ekipmanı (baskül, cetvel, GPS cihazı, flash bellek vb.) kontrol ederek nasıl teslim alması gerektiğini açıklar.

BG.10 Bilgisayara ve benzeri cihazlara yüklenmiş olan uygulama programının düzgün çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edeceğini açıklar

BG.11 Uygulama programları ile ilgili meydana gelebilecek sorunlarda yapması gerekenleri listeler.

BG.12 Saha çalışmasını etkin ve verimli yürütebilmek için gerektiğinde destekleyici kaynakları (harita, liste, GPS cihazı vb.) kullanarak kontrolör/süpervizör ve diğer anketörler ile birlikte saha organizasyonunu nasıl yapacağını ifade eder

BG.13 Çalışmanın yöntem, kural ve formatına uygun olarak cevaplayıcıya nasıl ulaşacağını ve kendini nasıl tanıtacağını belirtir.

BG.14 Ulaşamadığı cevaplayıcıların olması durumunda, kendisine verilen talimatlara göre belirli aralıklarda ve sayıda ziyaret gerçekleştirmesi/iletişimde bulunması gerektiğini açıklar.

BG.15 Cevaplayıcının cevap vermeyi reddetmesi durumunda ne yapması gerektiğini izah eder.

BG.16 Cevaplayıcının cevap vermeyi kabul ettiği fakat müsait olmadığı durumlarda, ne yapması gerektiğini açıklar.

BG.17 Çalışma sırasında cevaplayıcının çevredeki kişilerden etkilenmemesi için alması gereken önlemleri sıralar.

BG.18 Çalışmanın amacı, kapsamı ve cevaplayıcının ne kadar zamanını alacağı konusunda bilgi vermesi gerektiğini belirtir.

BG.19 Cevaplayıcıya, vereceği bilgilerin gizlilik ilkeleri çerçevesinde güvence altında olacağını (başkaları ile paylaşılmayacağını) bildirmesi gerektiğini ifade eder.

BG.20 Soruları uygun ve anlaşılabilir bir ses tonuyla okuması ve görüşme yapılan kişinin soruyu anladığından emin olması gerektiğini açıklar.

BG.21 Cevaplayıcı için açık olmayan sorularda yönlendirme yapmadan ek açıklama yapması gerektiğini belirtir.

BG.22 Cevaplayıcıdan aldığı bilgileri gözden geçirmesi ve cevaplar arasında belirlediği tutarsızlıkları gidermek üzere, verilen talimatlar doğrultusunda gerektiğinde cevaplayıcıya geri dönmesi gerektiğini açıklar.

BG.23 Kendi kişisel bilgileri (adı, soyadı, imzası vb.) ile soru kağıdının doldurulduğu tarih gibi diğer bilgileri soru kağıdına yazdığından emin olduktan sonra kontrolöre/süpervizöre teslim etmesi gerektiğini belirtir.

BG.24 Verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde bir yedeğini alması ve/veya verilerin zamanında transferini gerçekleştirmesi gerektiğini açıklar.

BG.25 Çalışmanın bitiminde üzerinde zimmetli bulunan araç ve gereçleri ilgili birime teslim edeceğini ifade eder.

BG.26 Gölge (gizli) müşteri projelerinde yaptığı gözlem sonucunu, gözlem noktasını terk ettikten hemen sonra, forma doldurması gerektiğini açıklar.

A2/P1 Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Cevaplayıcıya, anketör kimlik kartını göstererek kendisini tanıtır (*).

BY.2 Ziyaret ettiği adreste, soru kağıdını uygulayacağı doğru cevaplayıcıyı çalışmanın yöntem, kural ve formatına uygun olarak belirler.

BY.3 Çalışma sırasında cevaplayıcının çevredeki kişilerden etkilenmemesi için gerekli önlemleri alır.

BY.4 Cevaplayıcıya çalışmanın amacını, kapsamını ve cevaplayıcının ne kadar zamanını alacağı konusunda bilgi verir (*).

BY.5 Cevaplayıcıya, vereceği bilgilerin gizlilik ilkeleri çerçevesinde başkaları ile paylaşılmayacağını ve güvence altında olacağını belirtir.

BY.6 Çalışmanın yöntem, kural ve formatına uygun olarak gerekli materyalleri (kart seti, saha talimatnamesi, kota, ürün, görsel materyal vs.) olması gereken yerlerde kullanır.

BY.7 Çalışmalardaki soruları uygun bir ses tonuyla ve anlaşılabilir şekilde olduğu gibi okur ve görüşme yapılan kişinin soruyu anladığından emin olur

BY.8 Cevaplayıcı için açık olmayan sorularda yönlendirme yapmadan ek açıklama yapar (*).

BY.9 Kağıt ortamında yapılan çalışmalarda soru kağıdını düzgün (okunaklı) el yazısı ile doldurur (*).

BY.10 Cevapları soru kağıdı/bilgisayar vb. ortamlara açık ifadelerle yazar/kaydeder (*).

BY.11 Cevaplar arasında belirlediği tutarsızlıkları gidermek üzere, verilen talimatlar doğrultusunda gerektiğinde cevaplayıcıya geri döner.

BY.12 Çalışmanın yöntem, kural ve formatına uygun olarak soru kağıdını doğru ve eksiksiz doldurur (*).

BY.13 Cevaplayıcıdan aldığı bilgileri son defa gözden geçirerek bilgilerin doğru ve tam olduğundan emin olduktan sonra cevaplayıcıya işbirliği ve desteğinden dolayı teşekkür ederek ayrılır (*).

BY.14 Kendi kişisel bilgileri (adı, soyadı, imzası vb.) ile soru kağıdının doldurulduğu tarih gibi diğer bilgileri soru kağıdına yazdığından emin olduktan sonra kontrolöre/süpervizöre teslim eder (*).

BY.15 Verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde bir yedeğini alır ve/veya verilerin zamanında transferini gerçekleştirir

 BY.16 Çalışmanın bitiminde üzerinde zimmetli bulunan araç ve gereçleri ilgili birime teslim eder

 BY.17 Gölge (gizli) müşteri projelerinde yaptığı gözlem sonucunu, gözlem noktasını terk ettikten hemen sonra, forma doldurur. 
 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

         Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

-         Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak.bknz http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez Ve  Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

-         EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,

-         ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Ücreti

:

 550 TL

Belge Ücreti

:

200 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat Katılım Bankası

Şube Kodu

:

 

Hesap No

:

27- 464698- 3

IBAN

:

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması (TIKLAYINIZ)

 

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

 

 

4

:

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

-         Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.

-         Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online BaşvuruYapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

-         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak)(İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)

-         Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)

-         Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)

-         Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

-         EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,

-         ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

 

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus ve bir yıl içerisinde  olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

Yeterlilik Kodu-Adı

Birim Bazında

Bölüm Bazında

11UY0017-6  A1-İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

100 TL

A1/T1

100 TL

11UY0017-6  A2- İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

270 TL

A2/T1

100 TL

A2/P1

170 TL

11UY0017-6  A3- İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi

290 TL

A3/T1

100 TL

A3/P1

190 TL

Belge Yenileme Ücreti

 

Sınavsız Kanıt ile Belge Yenileme

 

Resmi Kayıt Ücreti

150 TL

Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme         

Sınav Ücreti

360 TL

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1. Adaylar birim bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.

2. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

3.  Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler. 

4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler. 

5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler. 

6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. 

7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler. 

8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.

 

9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.

Birim Birleştirme

Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

- Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.

- Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır

- Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

 

BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) (Resmi kayıt sunulamadığı takdirde) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

İlgili Ulusal Yeterlilik

file:///C:/Users/sauPB/Downloads/14UY0194-4%20Rev%2000%20Anket%C3%B6r%20(5).pdf