Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 11UY0010-3 / Çelik Kaynakçısı - Seviye 3

11UY0010-3 / Çelik Kaynakçısı - Seviye 3

 11UY0010-3 / Çelik Kaynakçısı Seviye3/ rev.04

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

:

Kaynakçının yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, iki yıllık bir süre için geçerlidir. Kaynakçı yeterliliğinin geçerliliği, sınav parçasının/parçalarının kaynak edildiği tarihte başlar.

Bu, kaynak koordinatörü veya çalışanın sorumlu olduğu personelin kaynakçının ilk yeterlilik sınavı kapsamında çalıştığını tasdik etmesi şartıyla geçerlidir. Bu her altı ayda bir tasdik edilmelidir. Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

 c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Başvuru Şartları

:

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır

Sınava Kimler Başvurabilir

:

Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir

Başvuru Tarihleri

:

../../20.. Saat; 23:59                                                                                                                                    

Sınav Tarihi

:

../../20..

Teorik Sınav

:

../../20..  Saat:14.00 (Tek Oturum)

Performansa Dayalı Sınav

:

../../20.. ve başvuru sayısına göre izleyen günler

(Adayların hangi gün ve saate performans sınavına girecekleri, internetten temin edecekleri, ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ yer alacaktır.)

Başvuru Şekli/Yeri

:

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

Sınav Ücreti

:

650 TL

Belge Ücreti

:

200 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak)

Sınav Yeri

:

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

Toplu başvurulara ilişkin kurumumuzun belirlediği indirim yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

48 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %10

72 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %15

96 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda % 20 İndirim oranı uygulanacaktır.

             

Çelik Kaynak (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 1 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu               (100 üzerinden)

Soru Sayısı

A1

:

Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

A1/T1: Yazılı  Sınav

60

10

           

Çelik Kaynak (Seviye 3 Ulusal Yeterliliği aşağıdaki aşağıdaki seçmeli yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

 

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu               (100 üzerinden)

Soru Sayısı

B1

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)(11UY0010/B1)

80

-

B2

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

GAZ KORUMASIZ ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (114)(11UY0010/B2)

80

-

B3

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

TEL ELEKTROTLA TOZ ALTI ARK KAYNAĞI (121)(11UY0010/B3)

80

-

B4

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA TOZ ALTI ARK KAYNAĞI (125)(11UY0010/B4)

80

-

B5

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (131) (MIG KAYNAĞI)(125)(11UY0010/B5)

80

-

B6

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (135) (MAG KAYNAĞI)(11UY0010/B6)

80

-

B7

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL METAL-ARK KAYNAĞI (136) (11UY0010/B7)

80

-

B8

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)(11UY0010-3/B8)

80

-

B9

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)(11UY0010-3/B9)

80

-

B14

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

50

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

Oksi-Asetilen Kaynağı (311) (11UY0010-3/B14)

80

-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve Çelik Kaynakçı Sertifikası alabilmek için adayların( A1/T2: 3 soru, B1/T2-B2/T2-B3/T2-B4/T2-B5/T2-B6/T2-B7/T2-B8/T2-B9/T2-B10/T2: 3  soru ) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

 • Sınavlar,  Çelik Kaynakçısı (Seviye 3 ) Ulusal Yeterliliği (11UY0010-3 ) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1/T1,  B1/T1-B2/T1-B3/T1-B4/T1-B5/T1-B6/T1-B7/T1-B8/T1-B9/T1-B10/T1,B11/T1,B12/T1,B13/T1,B14/T1) ve performansa dayalı sınav (B1/P1, B2/P, B3/P1, B4/P1,  B51/P1,B6/P1,  B7/P1, B8/P1, B9/P1, B10/P1, B11/P1,B12/P1,B13/P1,B14/P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

 • Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

A1/T1  (yazılı sınav)birimi zorunlu olup %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Diğer alanlar ise seçmeli alandır. Adaylar seçmiş oldukları alanlardan teorik ( yazılı ) %50 ve performans sınavında %80 başarı sağlanmalıdır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

A1   Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği


 Bilgiler (B.G.)

BG.1 İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınması gereken önlemleri sıralar. A.1.1 1.1 T1

BG.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar. A.1.2 1.1 T1

 BG.3 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

 BG.4 Yapılan çalışmaya ait iş alanının güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklar.

 BG.5 Gaz kaçağı, elektrik kaçağı ve elektriksel tehlikenin yüksek olduğu çalışma alanlarında alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar. .

 BG.6 Kaynak gazı ile dumanlarının ve ışımalarının zararlarını ve bunlardan korunma yöntemlerini açıklar. .

 BG.7 Çalışma ortamının havalandırılmasının önemini ve nasıl yapılacağını açıklar.

 BG.8 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarında yapacağı faaliyetleri tarif eder.

 BG.9 Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar.

 BG.10 Acil durumlarda ilgili görevlilere bildirimde bulunma yöntemlerini açıklar.

B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

B1/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

 BG.2 Elektrotların muhafaza yöntemlerini tanımlar.

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. .

 BG.4 Kullanacağı sarf malzemeyi nasıl seçeceğini açıklar.

 BG.5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

 BG.6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

 BG.7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. .

 BG.8 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder.

 BG.9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. .

 BG.10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

 BG.11 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar. .

 BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

B1/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer. (*)

BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. (*)

  BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. (*)

BY.4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e göre kaynak öncesi montajını yapar.

BY.5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.

 BY.6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar.

BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. (*)

BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.

BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar

BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.(*)

BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.(*)

BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. (*)

BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. (*)

B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

B2/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.2 Elektrotların muhafaza yöntemlerini tanımlar.

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1.2 T1

BG.4 Kullanacağı sarf malzemeyi nasıl seçeceğini açıklar.

BG.5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

BG.6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.8 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder.

BG.9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

BG.10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

BG.11 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

B2/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Doğru elektrot tip ve boyutları seçer. (*)

BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. (*)

BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. (*)

BY.4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. (*)

BY.5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar.

BY.6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar. (*)

BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. (*)

BY.8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.

BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. (*)

BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. (*)

BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. (*)

BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. (*)

B3 Tel Elektrotla (Elle veya Yarı Mekanize) Toz Altı Ark Kaynağı (121)

B3/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.2 Kaynak teli, toz tipleri ve boyutları tanımlar.

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.4 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini ve muhafaza yöntemlerini açıklar.

BG.5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

BG.6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.8 Kaynak yöntemine özel düzenekleri açıklar.

BG.9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

BG.10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

BG.11 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

B3/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Doğru kaynak teli, toz tipleri ve boyutlarını seçer. (*)

BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. (*)

BY.3 Kaynak tozu beslemesini ve doğru geri kazanılmasını sağlar.

BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. (*)

BY.5 Kaynatılacak parçaların temizliğini yapar.

BY.6 Toz altı kaynak kafasını ve şase kablosunu doğru bağlar.

BY.7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar

BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. (*)

BY.9 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.

BY.10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.(*)

BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. (*)

BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. (*)

BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. (*)

B4 Özlü Tel Elektrotla (Elle veya Yarı Mekanize) Toz Altı Ark Kaynağı (125)

B4/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.2 Kaynak teli, toz tipleri ve boyutları tanımlar.

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.4 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini ve muhafaza yöntemlerini açıklar.

BG.5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar.

BG.6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.8 Kaynak yöntemine özel düzenekleri açıklar.

BG.9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

BG.10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

BG.11 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

B4/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Doğru kaynak teli, toz tipleri ve boyutlarını seçer.

BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

BY.3 Kaynak tozu beslemesini ve doğru geri kazanılmasını sağlar.

BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. (*)

BY.5 Kaynatılacak parçaların temizliğini yapar.

BY.6 Toz altı kaynak kafasını ve şase kablosunu doğru bağlar.

BY.7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. (*)

BY.9 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar.

BY.10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. (*)

BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. (*)

BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. (*)

BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. (*)

B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

B5/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar.

BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar

BG.4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar.

BG.7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

BG.8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

 BG.9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar.

 BG.10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar.

B5/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

BY.2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar.

BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. (*)

BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. (*)

BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. (*)

BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.(*)

 BY.7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

 BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.(*)

BY.9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

BY.10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.(*)

BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. (*)

BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.(*)

BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. (*)

B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

B6/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar.

BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar.

BG.7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

BG.8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

 BG.9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar.

 BG.10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar.

B6/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

BY.2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar.

BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.(*)

BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. (*)

BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar. (*)

BY.7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. (*)

BY.9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisinin doğru seçer.

BY.10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. (*)

BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. (*)

BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.(*)

BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. (*)

B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)

B7/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar.

BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar.

BG.7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

BG.8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

BG.9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar.

BG.10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar.

B7/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

BY.2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar.

BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.(*)

BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.(*)

BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.(*)

BY.7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. (*)

BY.9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisinin doğru seçer.

BY.10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. (*)

BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. (*)

BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. (*)

BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. (*)

B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)

B8/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar.

BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar.

BG.7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar.

BG.8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

BG.9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar.

BG.10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar.

B8/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

BY.2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar.

BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. (*)

BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. (*)

BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar. (*)

BY.7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. (*)

BY.9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisinin doğru seçer.

BY.10 WPS/pWPS’ boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. (*)

BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. (*)

 BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. (*)

 BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.(*)

B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

B8/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.4 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

BG.5 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder.

BG.6 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar.

BG.7 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar.

BG.8 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar

BG.9 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar.

B9/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

BY.2 Doğru nozulu seçer.(*)

BY.3 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar.

BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. (*)

BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder. (*)

BY.6 Kaynatılacak parçaların WPS/pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. (*)

BY.8 WPS/pWPS'in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. (*)

BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.(*)

BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. (*)

BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.(*)

BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.(*)

BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. (*)

B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

B14/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Kaynak arkının ve banyosunun hava akımlarından korunmasının önemini açıklar.

 BG.2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

BG.3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar.

BG.4 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini açıklar.

BG.5 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar.

BG.6 Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar.

BG.7 Gaz alev tip ve ayarlarını açıklar.

BG.8 Aşırı ısıtmanın etkisini tarif eder.

BG.9 Gaz tüplerini, kullanım, taşınma ve depolanma yöntemlerini açıklar.

BG.10 Geriden alev alma ve alevin geri tepmesini ve tepme durumunda alınacak önlemleri tanımlar. 

BG.11 Kuru ve sulu güvenlik sistemleri, kullanımları ve periyodik bakımlarının neler olduğunu açıklar.

BG.12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar.

BG.13 Kaynakta hangi gaz ve hortumların kullanılacağını ve nasıl ayırt edileceğini bilir.

B14/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

 BY.2 Oksijen ve asetilen tüpleriyle kaynak üfleci bağlantılarını kontrol eder.

BY.3 Şalomenin temizliğini kontrol eder.

BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. (*)

BY.5 Doğru üfleç (kaynak şalomelerini) seçer.

BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar. (*)

BY.7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. (*)

BY.9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar.

BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. (*)

BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. (*)

BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.(*)

BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.(*)

 

           

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

 • Vesikalık Fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (JPEG Formatında)(Max 2.MB)
 • Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)
 • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez Ve  Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Ücreti

:

650 TL

Belge Ücreti

:

200 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat Katılım Bankası

Hesap No

:

1946-29516353-5028

Sınav Ücretinin Yatırılacağı IBAN

:

Hesap No: 27- 464698- 3

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

( Sınav Başvurusundan önce yatırılacaktır.)

Belge Ücretinin Yatırılacağı IBAN

Hesap No: 27- 464698 – 4

TR64 0020 9000 0046 4698 0000 04

( Belge Almaya Hak Kazandıktan sonra ilan edilen tarihler arasında yatırılacaktır.)

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması (TIKLAYINIZ)

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

4

:

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

                                         

Sınava ilk kez katılacak adayların,

-          İlk olarak ‘ Aday İşlemleri Paneline’ kayıt olmaları

-          550 TL yatırarak sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava ikinci veya üçüncü kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava 3. Hakkını bitirerek katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

2. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir.)

Sınava ilk kez katılacak adaylar,

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla )

2. 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-Son 6 ayda çektirilmiş olmalı)

3. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

4. Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

5. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

Sınava ikinci kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava üçüncü kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

2. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.

Belgelerinizi imzalarken lütfen mavi renkli mürekkepli kalem tercih ediniz.

Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde Aday İşlemleri Panelinden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci ve üçüncü kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

11UY0010-3/ A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

A1/T1

100  TL

11UY0010-3/ B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

B1/T1

100 TL

B1/P1

450 TL

11UY0010-3/ B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

B2/T1

100 TL

B2/P1

450 TL

11UY0010-3/ B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

B3/T1

100 TL

B3/P1

450 TL

11UY0010-3/ B4 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (125)

B4/T1

100 TL

B4/P1

450 TL

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

B5/T1

100 TL

B5/P1

450 TL

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

B6/T1

100 TL

B6/P1

450 TL

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

B7/T1

100 TL

B7/P1

450 TL

11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)

B8/T1

100 TL

B8/P1

450 TL

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

B9/T1

100 TL

B9/P1

450 TL

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

B14/T1

100 TL

B14/P1

450 TL

Belge Yenileme Ücreti

Sınavsız Kanıt ile Belge Yenileme Ücret Bedeli:

Numune Yöntemi

150 TL

Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli

Sınav Ücreti

450 TL

NOT: Teşvikten faydalanacak adaylar için İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücreti için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktar 562,14

 TL'dir.

               

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 • 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-son 6 ayda çektirilmiş olmalı)
 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
  • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
  • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi  Zorunluluğu kapsamında Tehliklei ve Çok Tehlikeli İşler sınıfına giren alanlara  Başvuran Adaylar; Belge Almaya Hak Kazandıkları takdirde yatırmış oldukları  sınav  ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Otomotiv, Kaynak ve İnşaat Sektöründe 15 Kişilik başvuru olduğunda her ayın 15 i ile 20 si arasında Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde sınav açılır. Yeterli başvuru olmadığında SAÜSEM in sınav açmama hakkı saklıdır.

 

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1.  Adaylar birim bazında (A1,B1-B10) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir. 

2.  Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. . 

3   Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir veya iki  yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.

4.  Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.

5.  Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.

6.  Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir..

7.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.

8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile,SAÜSEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.

9.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1,, P1) bazında birleştirme yapılamaz.

10.  Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

- Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.

- Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır

- Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

Gözetim

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenileme

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır

Diğer Koşullar

Zorunlu Birim İçin; Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Seçmeli Birim İçin;   Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

İlgili Ulusal Yeterlilik İçin Tıklayınız.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ  ZORUNLULUĞU PROGRAMI

MYK Belge Zorunluluğu Nedir?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır

Belge Zorunluluğu Getirilen Meslekler ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır.Zorunluluk Getirilen mesleklere ulaşmak için lütfen tıklayınız. (http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_ara&yeterlilik_belge_zorunluluk_durum=1)

Bu Programda kimler yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanabilirler.

Belge zorunluluğu  Programından yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Belge zorunluluğu getirilen mesleklerden birine girip sınavda başarı sağlayarak belge almaya hak kazanmak bu programdan yararlanmak için yeterlidir.

Belge zorunluluğu Programı sınav ve belgelendirme için adayın yaptığı masrafların ne kadarını kapsar?

 • Tebliğ tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar Sınav Ücreti + Belgelendirme Ücreti
 • 01.01.2018 -31.12.2019  tarihleri arasında  Sınav Ücretinin Yarısı + Belgelendirme Ücreti

Bakanlar Kurulunun belirlediği iade edilebilecek sınav ücretlerinin üst limit tutarlarının belirtildiği tabloya ulaşmak için tıklayınız.  http://myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/MYK%20Zorunlulugu/Sinav%20Ucretleri_Yalin.pdf

-Bu belge zorunluluğu programında, sınav ücretinin iadesini kim yapar?

-Sınav ücretinin geri iade edilmesi için SAÜSEM süreci nasıl işletecek?

-Hibe başvurusu onaylanan adayların geri ödemesi nasıl yapılır?

SAÜSEM’ de belge zorunluluğu getirilen mesleklerde sınava girip belge almaya hak kazanan kişilerin bilgilileri Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirildikten sonra sınav ücretinin iadesi İŞKUR İşsizlik Fonu tarafından karşılanacaktır.

Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/MYK%20Zorunlulugu/snav%20ve%20belge%20ucretlerinin%20iadesi%20usul%20ve%20esas.pdf

Belge Zorunluluğu  Programına İşsizlik fonundan  faydalanmak isteyen tüm adaylar başvurabilir. Adaylar bu programdan yalnızca 1 (bir) belgelendirme için yararlanabilirler