Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 11UY0002-3 / Makine Bakımcısı - Seviye 3

11UY0002-3 / Makine Bakımcısı - Seviye 3

11UY0002-3 / Makine Bakımcısı-Seviye 3-rev.03

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

Başvuru Şartları

:

Herhangi bir başvuru şartı bulunmamaktadır.

Sınava Kimler Başvurabilir

:

Herkes Başvuru yapabilir.

Başvuru Tarihleri

:

../…/2019  Saat; 23:59

Sınav Tarihi

:

../...2019

Teorik Sınav

:

../../2019  Saat:14.00 (Tek Oturum)

Performansa Dayalı Sınav

:

../.../2019 ve başvuru sayısına göre izleyen günler

(Adayların hangi gün ve saate performans sınavına girecekleri, internetten temin edecekleri, ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ yer alacaktır.)

Başvuru Şekli/Yeri

:

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

Sınav Ücreti

:

650 TL(Alternatif -III İçin)

Belge Ücreti

:

200 TL (Teşvik Kapsamında belge ücreti alınmamaktadır.)

Sınav Yeri

:

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

Toplu başvurulara ilişkin kurumumuzun belirlediği indirim yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

64  kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %10

96  kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %15

128 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda % 20 İndirim oranı uygulanacaktır.

             

Otomotiv Montajcısı  (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 1 zorunlu ve 2 seçmeli yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu    (100 üzerinden)

Soru Sayısı

A1

:

A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1/T1: Teorik (Yazılı)Sınav

60

20

Makine Bakımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki seçmeli yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

B1

:

B1) Önleyici Bakımlar

B2

:

B2) Düzeltici Bakımlar

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu    (100 üzerinden)

Soru Sayısı

B1

Teorik Sınav (T1)

Yazılı  Sınav

60

25

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

Önleyici Bakımlar

80

-

B2

Teorik Sınav (T1)

Sözlü  Sınav

60

20

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

B2 Düzeltici Bakım

80

-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve Makine Bakımcı Seviye-3 Sertifikası alabilmek için adayların( A1/T1 en az 12 soru), B1/T1 en az 15-B2/T1  en az 12 soru: B1/P1,B2/P1 ve B3/P1 ) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınavlar,  Makine Bakımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (11UY0007-3) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav  ( teorik sınav :A1/T2 )zorunlu birimler ile, ( teorik sınav: B1/T1-B2/T1 ve performans sınavı: B1/P1  ve B2/P1 ) seçmeli birimler şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.A1/T2 (yazılı sınav)birimi zorunlu olup %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Diğer alanlar ise seçmeli alandır. Adaylar seçmiş oldukları alanlardan teorik ( sözlü ) ve performans sınavına girerek tüm alanlardan %60 ve  %80 başarı sağlanmalıdır.
 • Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

A1 - İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kuralları açıklar.

BG.2 Yapılan işe ve işyerine uygun kişisel koruyucu donanımları açıklar

BG3 İSG koruma ve müdahale araçlarının işlevlerini açıklar.

BG.4 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları ile kilitleme ve etiketleme sistemlerini nasıl yerleştireceğini tarif eder

BG.5 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını açıklar.

BG.6 Risklerin belirlenmesi çalışmalarına nasıl katkıda bulunacağını açıklar.

BG.7 Risk faktörlerinin azaltılmasını tarif eder.

BG.8 Makineye özel acil durum prosedürlerini açıklar

BG.9 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini açıklar

BG.10 Çevresel risklerin neler olduğunu açıklar

BG.11 Çevresel risklerin nasıl azaltılacağını tarif eder.

BG.12 Dönüştürülebilir malzemelerin depolanma sürecini tarif eder.

BG.13 İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme süreçlerini sıralar.

BG.14 Bakım işlerinde kalite gerekliliklerinin ne olduğunu açıklar.

BG.15 Bakım işlerinde kalite sağlama tekniklerini açıklar.

BG.16 Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları açıklar.

B1 Önleyici Bakım

B1/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Malzeme, araç ve gereçlerin İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.2 Makinelerin çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları tanımlar.

BG.3 Ses, sıcaklık, koku ve kirlilik gibi kontrol edilmesi gereken olumsuzlukları listeler.

BG.4 Çalışma ortamının İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.5 Makinenin temel çalışma prensiplerini ve teknolojisini açıklar.

BG.6 Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar

BG.7 Yapılacak bakım çalışması için gerekli sarf malzemelerini listeler.

BG.8 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler.

BG.9 İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.10 Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını açıklar.

BG.11 Bakım faaliyetleri öncesi elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantıları üzerinde gerçekleştireceği işlemleri sıralar.

BG.12 Makinelerin yağlanması gereken parçalarını sıralar.

BG.13 Yağ çeşitlerini ve kullanım alanlarını açıklar.

BG.14 Makinelerde gevşeme kontrolü yapılması gereken parça ve bağlantıları sıralar.

 BG.15 Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik işlemlerini açıklar.

BG.16 Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik malzemelerini sıralar.

BG.17 Yağ değiştirme için gerekli işlemleri açıklar.

BG.18 Filtre, sızdırmazlık elemanları, rulman ve kayışların kullanım alanlarını ve çeşitlerini sıralar.

BG.19 Çalışma ömrü süreli olan sarf malzemelerini sıralar.

BG.20 Değiştirilen parçalarda yapılması gereken ayar işlemlerini sıralar.

BG.21 Makinelerde gerçekleştirilen basit ayar işlemlerini açıklar.

BG.22 Makine operatörüne vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.23 İlgili amirine vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.24 Kontrol kartlarına işlenecek bakım işlemlerini açıklar.

B1/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

BY.2 Makineye ait katalogları inceleyerek detay resimlerinden makine elemanlarını tanır

BY.3 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışmalara uygun olarak hazırlar

BY.4 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.5 Belirlenen işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar.

BY.6 Bakımı yapılacak makinenin güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

BY.7 Makine ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

BY.8 Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır. BY.9 Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar. (*)

BY.10 Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.

BY.11 Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.(*)

BY.12 Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir. (*)

BY.13 Mikrometre, kumpas ve uygun ölçü aletlerini kullanarak gerekli ölçümleri yapar.

BY.14 Filtreyi değiştirir. (*)

BY.15 Sızdırmazlık elemanını değiştirir. (*)

BY.16 Kayışı değiştirir. (*)

BY.17 Rulmanı değiştirir. (*)

BY.18 Değişen ve ayar gerektiren parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

BY.19 Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

BY.20 Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.(*)

BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. (*)

BY.22 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular. (*)

BY.23 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. (*)

B2 Düzeltici Bakım

B2/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Malzeme, araç ve gereçlerin İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.2 Makinelerin çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları tanımlar.

BG.3 Ses, sıcaklık, koku ve kirlilik gibi kontrol edilmesi gereken olumsuzlukları listeler.

BG.4 Çalışma ortamının güvenlik kriterlerini açıklar.

BG.5 Makinenin temel çalışma prensiplerini ve teknolojisini açıklar.

BG.6 Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

BG.7 Yapılacak onarım çalışması için gerekli sarf malzemelerini listeler.

BG.8 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler.

BG.9 İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.10 Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını açıklar.

BG.11 Onarım faaliyetleri öncesi elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantıları üzerinde gerçekleştireceği işlemleri sıralar.

BG.12 Sızdırmazlık elemanlarının çeşitlerini sıralar.

BG.13 Makinelerde yer alan mekanik aksamları açıklar.

BG.14 Mekanik arızaların giderilmesinde kullanılacak yedek parçaları sıralar.

BG.15 Makine operatörüne vereceği onarım bilgisini açıklar.

BG.16 İlgili amirine vereceği onarım bilgisini açıklar.

BG.17 Makine bakım kontrol kartlarına işlenecek bilgiyi açıklar.

B2/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

BY.2 Makineye ait katalogları inceleyerek detay resimlerinden makine elemanlarını tanır.

BY.3 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışmalara uygun olarak hazırlar.

BY.4 Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.5 Belirlenen işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar.

BY.6 Onarımı yapılacak makinenin güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

BY.7 Makine ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

BY.8 Onarımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

BY.9 Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir. (*)

BY.10 Mikrometre, kumpas ve uygun ölçü aletlerini kullanarak gerekli ölçümleri yapar.

BY.11 Yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır. (*)

BY.12 Değişen ve ayar gerektiren parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

BY.13 Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker. (*)

BY.14 Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar. (*)

BY.15 Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir. (*)

BY.16 Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar. (*)

BY.17 Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. (*)

BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular. (*)

BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. (*)

BİRİMLERİN GRUPLANDIRMA ALTERNATİFLERİ

 1. Alternatif: A1, B1, B2
 2. Alternatif: A1, B1
 3. Alternatif:A1,B2
             

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

 • Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)
 • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez Ve  Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Ücreti

:

650 TL(Alternatif III İçin)

Belge Ücreti

:

200 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat  Katılım Bankası

Şube Kodu

:

Hesap No

:

27- 464698- 3

Sınav Ücretinin Yatırılacağı IBAN

:

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

( Sınav Başvurusundan önce yatırılacaktır.)

Belge Ücretinin Yatırılacağı IBAN

 

TR64 0020 9000 0046 4698 0000 04 

( Belge Almaya Hak Kazandıktan sonra ilan edilen tarihler arasında yatırılacaktır.)

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması (TIKLAYINIZ)

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

4

:

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

Sınava ilk kez katılacak adayların,

-        İlk olarak ‘ Aday İşlemleri Paneline’ kayıt olmaları

-        650 TL yatırarak sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava ikinci kez katılacak adayların,

-       Herhangi bir ücret yatırmadan, başarısız oldukları alanlardan aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava üçüncü kez katılacak adayların,

-   Sınava girecekleri bölümlerin ücretlerini Aday İşlemleri Panelinde ilgili sayfadan kontrol ederek yatırmaları ve aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir.)

Sınava ilk kez katılacak adaylar,

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla )

2.  Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

3.  Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

4.  Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

Sınava ikinci kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava üçüncü kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

2. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.

Belgelerinizi imzalarken lütfen mavi renkli mürekkepli kalem tercih ediniz.

Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde Aday İşlemleri Panelinden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

           

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci ve üçüncü kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

11UY0002–3/A1   İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A1/T1

100TL

11UY0002–3/B1   Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

B1/T1

100 TL

B1/P1

450 TL

11UY0002–3/B2   Rutin/Periyodik Bakımlar

B2/T1

100 TL

B2/P1

450 TL

I . Alternatif: A1,B1

650 TL

II . Alternatif: A1,B1,B2

650 TL

II . Alternatif: A1,B2

650 TL

Belge Yenileme Ücreti

Sınavsız Kanıt ile Belge Yenileme Ücret Bedeli:

Resmi Kanıt

100 TL

Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli

Sınav Ücreti

450 TL      (Alternatif III İçin)

NOT: Teşvikten faydalanacak adaylar için İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücreti için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen maksimum miktar 1202,41 TL'dir.

       

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
  • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
  • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi  Zorunluluğu kapsamında Tehliklei ve Çok Tehlikeli İşler sınıfına giren alanlara  Başvuran Adaylar; Belge Almaya Hak Kazandıkları takdirde yatırmış oldukları  sınav  ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1.  Adaylar birim bazında ( A1,B1,B2) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.

2.  Makine Bakımcı (Seviye 3) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

3.   Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.

4.  Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.

5.  Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.

6.  Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir..

7.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.

8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile,SAÜSEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.

9.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (B1,B2) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1,P2) bazında birleştirme yapılamaz.

10.  Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.

Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.

Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak Makine Bakımcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

İlgili Ulusal Yeterlilik İçin Tıklayınız.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ  ZORUNLULUĞU PROGRAMI

MYK Belge Zorunluluğu Nedir?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır

Belge Zorunluluğu Getirilen Meslekler ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır.Zorunluluk Getirilen mesleklere ulaşmak için lütfen tıklayınız. (http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_ara&yeterlilik_belge_zorunluluk_durum=1)

Bu Programda kimler yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanabilirler.

Belge zorunluluğu  Programından yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Belge zorunluluğu getirilen mesleklerden birine girip sınavda başarı sağlayarak belge almaya hak kazanmak bu programdan yararlanmak için yeterlidir.

Belge zorunluluğu Programı sınav ve belgelendirme için adayın yaptığı masrafların ne kadarını kapsar?

 • Tebliğ tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar Sınav Ücreti + Belgelendirme Ücreti
 • 01.01.2018 -31.12.2019  tarihleri arasında  Sınav Ücretinin Yarısı + Belgelendirme Ücreti

Bakanlar Kurulunun belirlediği iade edilebilecek sınav ücretlerinin üst limit tutarlarının belirtildiği tabloya ulaşmak için tıklayınız.  http://myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/MYK%20Zorunlulugu/Sinav%20Ucretleri_Yalin.pdf

-Bu belge zorunluluğu programında, sınav ücretinin iadesini kim yapar?

-Sınav ücretinin geri iade edilmesi için SAÜSEM süreci nasıl işletecek?

-Hibe başvurusu onaylanan adayların geri ödemesi nasıl yapılır?

SAÜSEM’ de belge zorunluluğu getirilen mesleklerde sınava girip belge almaya hak kazanan kişilerin bilgilileri Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirildikten sonra sınav ücretinin iadesi İŞKUR İşsizlik Fonu tarafından karşılanacaktır.

Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/MYK%20Zorunlulugu/snav%20ve%20belge%20ucretlerinin%20iadesi%20usul%20ve%20esas.pdf

Belge Zorunluluğu  Programına İşsizlik fonundan  faydalanmak isteyen tüm adaylar başvurabilir. Adaylar bu programdan yalnızca 1 (bir) belgelendirme için yararlanabilirler