Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 17UY0298-4 / Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı - Seviye 4

17UY0298-4 / Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı - Seviye 4

17UY0298-4 / Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı-Seviye 4

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

:

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır

Başvuru Şartları

:

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır

Sınava Kimler Başvurabilir

:

Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir

Başvuru Tarihleri

:

../../20..  Saat; 23:59                                                                                                                                   

Sınav Tarihi

:

../../20..

Teorik Sınav

:

../../20.. Saat:14.00 (Tek Oturum)

Performansa Dayalı Sınav

:

../../20.. ve başvuru sayısına göre izleyen günler

(Adayların hangi gün ve saate performans sınavına girecekleri, internetten temin edecekleri, ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ yer alacaktır.)

Başvuru Şekli/Yeri

:

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

Sınav Ücreti

:

550 TL(Alternatif I İçin)

17UY0298-4/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı ve 17UY0299-5/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı yeterliliklerine ilişkin yapılan toplu başvurulara ilişkin kurumumuzun belirlediği indirim yüzdeleri aşağıdaki gibidir. 
50 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %10 
100 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %15 
200 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda % 20 İndirim oranı uygulanacaktır.

Belge Ücreti

:

200 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak)

Sınav Yeri

:

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 1 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu         (100 üzerinden)

Soru Sayısı

A1

:

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A1/T1: Teorik Sınav

70

15

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 3 seçmeli yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

BaşarıNotu                        (100 üzerinden)

Soru Sayısı

B1

:

İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

Teorik Sınav (T1)

70

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

80

Performans Ölçümü

B2

:

Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

Teorik Sınav (T1)

70

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

80

Performans Ölçümü

B3

:

Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Teorik Sınav (T1)

70

5

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

80

Performans Ölçümü

                       

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

Yeterliliğin elde edilmesi ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Sorumlusu Seviye-4 Sertifikası alabilmek için adayların( A1/T1: 15 soru), B1/T1-B2/T1 ve B3/T1:  ile B1/P1,B2/P1 ve B3/P1 ) birimleri için yapılacak sınavların seçtiği birimden başarılı olması gerekmektedir.

A1/T1 (yazılı sınav) birimi zorunlu olup %70 başarı sağlamaları gerekmektedir. Diğer alanlar ise seçmeli alandır. Adaylar seçmiş oldukları alanlardan teorik ( yazılı ) ve performans sınavına girerek tüm alanlardan %80 başarı sağlanmalıdır.

Teorik sınavdan ve performansa dayalı sınavdan başarılı olma şartı vardır. Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

A1/T1  İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

 Bilgiler (B.G.)

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

BG.2 Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

BG.4 Acil durum kavramını açıklar

BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

BG.6 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.

BG.7 İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

BG.8 İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirleri açıklar.

BG.9 Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

BG.10 Kullanılan iş ekipmanı ile ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar.

BG.11 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

BG.12 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

BG.13 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.14 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

BG.15 Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar.

B1-İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

B1/T1-Bilgiler (B.G.)
BG.1 Çalışma alanındaki araç ve gereçlerin kullanım özelliklerini açıklar.

BG.2 Çalışma alanının çalışmaya hazırlanması sırasında yapılması gereken düzenlemeleri sıralar.

BG.3 İş makinesi durum tespitinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

BG.4 İş makinelerinin genel yapısını açıklar.

BG.5 Değer belirlemede dikkat edilecek hususları tanımlar.

BG.6 İş makinesi teslim alınmasında takip edilen süreçleri sıralar.

BG.7 İş makinesi satış işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar.

BG.8 İş makinesi tesliminde takip edilen idari süreçleri sıralar.

B1/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Çalışma alanını çalışmaya başlamadan önce işyeri talimatları doğrultusunda hazır hale getirir.

BY.2 Çalışma alanında bulunan eşyaların temizliğini yapar.

BY.3 Kullandığı iş ekipmanının bakımını yapar.

BY.4 İş makinesini satmak isteyen kişiden iş makinesi hakkında bilgi alır.

BY.5 İş makinesini inceleyerek durumunu tespit eder(*)

BY.6 İş makinesi hakkında resmi sorgulama yapar. (*)

BY.7 İş makinesinin değerini belirler.

BY.8 Değerleme işlemi sonucuna göre iş makinasını satmak isteyen kişiden fiyat hakkında bilgi alır.

BY.9 Fiyat pazarlığı yaparak sorumludan onay alır.(*)

BY.10 Fatura ve diğer idari işlemleri takip eder.(*)

BY.11 Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini takip eder.(*)

BY.12 İdari işlemleri tamamlayarak iş makinesini teslim alır.

BY.13 İş makinesinin tamir ihtiyacını belirleyerek gerekli hallerde tamirini sağlar. (*)

BY.14 İş makinesini satış için uygun yere konumlandırır.

BY.15 İşletmeye gelen müşterinin ihtiyacını tespit eder.

BY.16 Müşteriye uygun iş makineleri hakkında bilgi verir.

BY.17 Müşteriye ilgilendiği iş makinesini göstererek tanıtımını yapar.(*)

BY.18 Yetkisi dâhilinde fiyat pazarlığı yapar.(*)

BY.19 Pazarlık yaptığı fiyat için sorumludan onay alır.

BY.20 Fatura ve diğer idari işlemleri takip eder.(*)

BY.21 Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesini takip eder.(*)

BY.22 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim eder.

B2-Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım Satım İşlemleri

B2/T1-Bilgiler (B.G.)

BG.1 Çalışma alanında kullanılan araç ve gereçlerin kullanım özelliklerini açıklar.

BG.2 Çalışma alanının çalışmaya hazırlanması sırasında yapılması gereken düzenlemeleri sıralar.

BG.3 Karayolu taşımacılığı araçlarının tamir ihtiyaçlarını ayırt eder.

BG.4 Karayolu taşımacılığı araçları oto kuaför işlemlerini sıralar.

BG.5 Karayolu taşımacılığı araçları temizliğinde yapılması gerekenleri sıralar.

BG.6 Karayolu taşımacılığı araçları durum tespitinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

BG.7 Değer belirlemede dikkat edilecek hususları tanımlar.

BG.8 Karayolu taşımacılığı araçlarının teslim alınmasında takip edilen süreçleri sıralar.

BG.9 Karayolu taşımacılığı araçlarının satış işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar.

BG.10 Karayolu taşımacılığı araçlarının tesliminde takip edilen idari süreçleri sıralar.

B2/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Çalışmaya başlamadan önce talimatları doğrultusunda işyeri alanını çalışmaya hazır hale getirir.

BY.2 Çalışma alanında bulunan eşyaların temizliğini yapar.

BY.3 Kullandığı iş ekipmanının bakımını yapar.

BY.4 Satış yapmak isteyen kişiden satmak istediği araç hakkında bilgi alır.

BY.5 Satış yapmak isteyen kişinin aracını inceleyerek durumunu tespit eder. (*)

BY.6 Satış yapmak isteyen kişinin aracının durumu hakkında resmi sorgulama yapar. (*)

BY.7 Satış yapmak isteyen kişinin aracının değerini belirler.

BY.8 Değerleme işlemi sonucuna göre aracını satmak isteyen kişiden fiyat hakkında bilgi alır.

BY.9 Fiyat pazarlığı yaparak sorumludan onay alır. (*)

BY.10 İdari işlemleri takip eder. (*)

BY.11 Ödemenin gerçekleştirilmesini takip eder. (*)

BY.12 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim alır.

BY.13 Teslim aldığı karayolu taşımacılığı aracını kontrol ederek tamir ihtiyacını tespit eder. (*)

BY.14 Gerçekleştirdiği tespit doğrultusunda aracın ilgili birime götürülerek tamirini sağlar.

BY.15 Satılmak istenen aracın temizliğini gerçekleştirir. (*)

BY.16 Satılmak istenen aracın oto kuaför ihtiyacını belirler.

BY.17 Satılmak istenen araç için belirlediği işlemlerin oto kuaförde yapılmasını sağlar.

BY.18 Satılmak istenen aracı satış için uygun yere çeker.

BY.19 Müşterinin ihtiyacını tespit eder.

BY.20 Müşteriye uygun araçlar hakkında bilgi verir.

BY.21 Müşteriye ilgilendiği aracı göstererek tanıtımını yapar. (*)

BY.22 Yetkisi dâhilinde fiyat pazarlığı yapar. (*)

BY.23 Pazarlık yaptığı fiyat için sorumludan onay alır.

BY.24 İdari işlemleri takip eder. (*)

BY.25 Tahsilatın gerçekleştirilmesini takip eder. (*)

BY.26 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim eder.

B3-KSatış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetlerarayolu Taşımacılığı Araçları Alım Satım İşlemleri

B3/T1-Bilgiler (B.G.)

BG.1 Sipariş süreçlerini açıklar.

BG.2 Tedarik ve sevkiyat süreçlerini tanımlar.

BG.3 Stok takip işlemlerini açıklar.

BG.4 Marka standartları kavramını açıklar.

BG.5 Tescil işlemlerini sıralar.

B3/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Geçmiş dönemlerde yapılan işlem ve satışları inceleyerek bir sonraki dönem için sipariş dosyası hazırlar.

BY.2 Hazırladığı dosya ile belirlediği sipariş ihtiyacını amirine bildirir.(*)

BY.3 Amirin talimatları doğrultusunda verilen siparişe ilişkin tedarik işlemlerini takip ederek kayıtları tutar.

BY.4 Araçların sevkiyat işlemlerini takip eder.

BY.5 Stok kayıtlarını sisteme işler.

BY.6 Satış öncesi işlemleri marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde gerçekleştirir. (*)

BY.7 ASBİS sistemine giriş yaparak araç tescil işlemlerini takip eder.(*)

BY.8 Marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde araç teslimi yapar. (*)

BY.9 Satış sonrası gerçekleştirilecek memnuniyet çalışmaları hakkında bilgi verir.

BY.10 Satış sonrası müşterinin yararlanabileceği hizmetler hakkında bilgi verir.

BİRİMLERİN GRUPLANDIRMA ALTERNATİFLERİ

 1. ALTERNATİF:  A1+B1
 2. ALTERNATİF:  A1+B2
 3. ALTERNATİF: A1+B1+B2
 4. ALTERNATİF: A1+B1+B3
 5. ALTERNATİF: A1+B2+B3
 6. ALTERNATİF: A1+B1+B2+B3

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

 • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez Ve  Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Ücreti

:

550 TL(Alternatif I İçin)

Belge Ücreti

:

200 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat  Katılım Bankası

Şube Kodu

:

Hesap No

:

27- 464698- 3

Sınav Ücretinin Yatırılacağı IBAN

:

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

( Sınav Başvurusundan önce yatırılacaktır.)

Belge Ücretinin Yatırılacağı IBAN

 

TR64 0020 9000 0046 4698 0000 04 

( Belge Almaya Hak Kazandıktan sonra ilan edilen tarihler arasında yatırılacaktır.)

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması (TIKLAYINIZ)

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

4

:

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

Sınava ilk kez katılacak adayların,

-          İlk olarak ‘ Aday İşlemleri Paneline’ kayıt olmaları

-         550 TL yatırarak sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava ikinci kez katılacak adayların,

-          Herhangi bir ücret yatırmadan, başarısız oldukları alanlardan aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava üçüncü kez katılacak adayların,

-          Sınava girecekleri bölümlerin ücretlerini Aday İşlemleri Panelinde ilgili sayfadan kontrol ederek yatırmaları ve aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir.)

Sınava ilk kez katılacak adaylar,

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla )

2.  Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

3.  Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

4.  Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

Sınava ikinci kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava üçüncü kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

2. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.

Belgelerinizi imzalarken lütfen mavi renkli mürekkepli kalem tercih ediniz.

Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde Aday İşlemleri Panelinden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci ve üçüncü kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1/T1

100 TL

17UY0298-4/B1 İş Makineleri Alım - Satım İşlemleri

B1/T1

100 TL

B1/P1

350TL

17UY0298-4/B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım - Satım İşlemleri

B2/T1

100TL

B2/P1

450TL

17UY0298-4/B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

B3/T1

100TL

B3/P1

350TL

Belge Yenileme Ücreti

Sınavsız Kanıt ile Belge Yenileme Ücret Bedeli:

Resmi Kanıt

100 TL

Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli

Sınav Ücreti

350 TL (Alternatif I İçin)

               

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

           EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,

          ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

 

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1.  Adaylar birim bazında ( A1,B1,B2,B3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.

2.  Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) belgesi almaya hak kazanmak için adayların girdikleri  tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

3.   Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.

4.  Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.

5.  Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.

6.  Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.

7.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.

8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile,SAÜSEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.

9.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60).

10.  Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.

Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.

Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

Belge Yenileme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

İlgili Ulusal Yeterlilik İçin Tıklayınız.