SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

11UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

5 (Beş) Yıl

Başvuru Şartları

 • Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans mezunu olmak.
 • Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak.

Sınava Kimler Başvurabilir

Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans mezunu olan herkes başvurabilir

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi: 6/02/2024

Başvuru Bitiş Tarihi: 18/02/2024 Saat: 23:59

Teorik Sınav Tarihi

24/02/2024 - Saat : ..:..

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Uygulama Sınav Tarihi

24/02/2024 - Saat : ...:...

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

(Adayların hangi gün ve saate performans sınavına girecekleri, internetten temin edecekleri, ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ yer alacaktır.)

Başvuru Şekli/Yeri

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

Sınav Ücreti

5820 TL

Belge Ücreti

750 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak)

Sınav Yeri

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

Toplu başvurulara ilişkin kurumumuzun belirlediği indirim yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

10-49  kişi aralığındaki başvurularda %15,

50-99 kişi aralığındaki başvurularda %22,5

100 ve üzeri başvurularda %25 indirim oranı uygulanacaktır.

 

11UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Yeterlilik

Sınav Şekli

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim

A1/T1: Teorik Sınav

A2

Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

A2/T1: Teorik Sınav

A2/P1: Uygulama Sınavı

A3

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

A3/T1: Teorik Sınav

A3/P1, A3/P2 Uygulama Sınavı

 

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu (100 üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

(T1)- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim

Teorik Sınav (T1)

70

20

30 dk.

A2

(T1)- Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Teorik Sınav (T1)

70

50

75 dk.

(P1)- Danışan Görüşmesi Uygulaması

Performansa Dayalı Sınav (P1)

70

-

15 dk.

A3

(T1)- İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Teorik Sınav (T1)

70

20

30 dk.

(P1)- İşveren Görüşmesi Uygulaması

Performansa Dayalı Sınav (P1)

70

-

15 dk.

(P2)- Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması 

Performansa Dayalı Sınav (P2)

70

 

10 dk.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Sertifikası alabilmek için adayların A1,A2 ve A3) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Ulusal Yeterliliği ( 11UY0017-6 ) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav ( A1/T1,A2/T1,A3/T1) ve performansa dayalı sınav (A2/P1,A3/P1 ve A3/P2) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir (1) yılı geçemez. Birimin elde edilebilmesi için adayların birimde tanımlanan tüm sınavlardan başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren iki (2) yıldır.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

 

A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Mesleki Gelişim

BİLGİLER

BG.1 Tehlike ve risk kavramlarını ve birbiri ile ilişkisini tanımlar.
BG.2 Çalışma ortamının iş sağlığı ve güvenliği kural ve talimatlarına uygunluk şartlarını açıklar.
BG.3 Ciddi ve yakın bir tehlike durumunda uygulayacağı prosedürleri açıklar.
BG.4 Çalışma ortamı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerini açıklar.
BG.5 Dönüştürülebilen malzemeleri (kâğıt, metal, plastik vb.) özelliklerine göre ayırarak sınıflandırır.
BG.6 Çalıştığı alanlarda bulunan tehlikeli ve zararlı atıklar ile dönüştürülebilir malzemelerin iletileceği yerleri tanımlar.
BG.7 İşletme kaynaklarının (enerji, sarf malzemeleri vb.) tasarruflu kullanma ilkelerini açıklar.
BG.8 Sorumluluğundaki süreçlerle ilgili mevzuatı (iş kanunu, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, özel istihdam büroları yönetmeliği, işsizlik sigortası kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu) açıklar.
BG.9 Kalite kavramını ve kapsamını açıklar.
BG.10 Hizmetlerinin niteliğinin izlenmesi için gerekli yöntemleri açıklar.
BG.11 Hizmetlerini geliştirmeye yönelik uygulamaları gerekçeleri ile açıklar.
BG.12 Bireysel eğitim ihtiyaçlarını belirler.
BG.13 Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alternatiflerinin uygunluğunu değerlendirir.
BG.14 Sorumlu olduğu işler ve İş ve Meslek Danışmanlığı ile ilgili gelişmeleri takip edeceği bilgi kanallarını sınıflandırır.
BG.15 Sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ve paydaşlarıyla nasıl paylaşacağını açıklar.

 

A2/T1 Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

BİLGİLER

BG.1 İş arama kanallarını tanımlar.
BG.2 İş gücü piyasasındaki güncel ve ihtiyaç duyulan meslekleri listeler.
BG.3 Mesleki yaygın/örgün eğitim kurumları hakkındaki bilgilere erişim yollarını tanımlar.
BG.4 Genel eğitim ve sınav sisteminin nasıl işlediğini ifade eder.
BG.5 Randevu taleplerinin cevaplanmasına yönelik ilkeleri açıklar.
BG.6 Danışana randevu vermedeki adımları açıklar.
BG.7 Ön bilgi olarak alması gereken konuları açıklar.
BG.8 Görüşme ortamına uygun fiziksel şartları (mekânsal özellikler, ses yalıtım vb.) açıklar.
BG.9 Görüşme odasında bulunması gereken materyalleri listeler.
BG.10 Danışanın niteliklerine uygun gruplandırma ve dosyalama faaliyetlerini listeler.
BG.11 Danışanı tanımaya yönelik uygulanan testlerin hazırlık sürecini açıklar.
BG.12 Test uygulama sürecinin adımlarını açıklar.
BG.13 Danışan eylem planının kapsamını açıklar.
BG.14 Görüşme süresince uygulayacağı beden dili kurallarını açıklar.
BG.15 Etkili iletişim tekniklerini açıklar.

 

A3/T1 İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

BİLGİLER

BG.1 Ziyaret planının içeriğini ve ziyaret planı hazırlama adımlarını açıklar.
BG.2 Görüşme esnasında ihtiyaç duyacağı yardımcı materyalleri listeler.
BG.3 İşveren hakkında toplanması gereken ön bilgileri sıralar.
BG.4 Eğitim ve öğretim kurumu hakkında toplanması gereken ön bilgileri sıralar.
BG.5 Meslek araştırması yöntemlerini tanımlar.
BG.6 Raporlama türlerini ve tekniklerini açıklar.
BG.7 İşe alım tekniklerini açıklar.
BG.8 İşe alım görüşmelerinde uygulayacağı kuralları açıklar.
BG.9 İş talebi alma yöntemlerini açıklar.
BG.10 İşe yerleşen bireylerin işe uyum takibinin nasıl yapılacağını açıklar.
BG.11 İş arayanlar, işverenler, eğitim kurumları ve sosyal tarafların katılımını arttırıcı tanıtım faaliyetlerini tanımlar.
BG.12 Fuar, stand, sunum gibi tanıtım organizasyonlarında gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklar.

 

A2/P1 Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi için,

BY.1 Danışanı ayakta ve güler yüzle karşılayarak oturması için yer gösterir.
BY.2 Danışma süresi ve ilkeleri hakkında bilgi vererek hangi konularda yardımcı olabileceğini belirtir.
BY.3 Danışanın hangi konuda yardım almak üzere görüşmeye geldiğini belirler.*
BY.4 Danışanın engellerini ve özel durumlarını da içeren kişisel bilgilerini alır.*
BY.5 İş arama/meslek seçimi, iş deneyimi ve iş yaşamında karşılaştığı sorunlar hakkında sorular sorar.
BY.6 Danışanın işgücü piyasası, iş bulma kanalları, meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgi düzeyini belirlemeye yönelik sorular sorar.
BY.7 Açık uçlu sorular sorarak danışanın (kazanç, sosyal güvence, sosyal imkânlar vb.) beklentilerini tanımlar.*
BY.8 Belirlemiş olduğu beklentileri danışana doğrulattırır.
BY.9 Danışana yapılan testleri, bireysel görüşme sonuçları ve danışanın davranışsal özelliklerini göz önünde bulundurarak yorumlar.
BY.10 Danışanın durumuna göre (iş arayan, iş kurmak isteyen, özel politika gerektiren gruplar vb.) danışana gerekli bilgiyi aktarır.
BY.11 Danışanın ihtiyaç ve beklentilerine uygun çalışma mevzuatı hakkında danışana bilgi verir.
BY.12 Danışanın kişilik özellikleri, yetenek, ilgi, beceri vb. özelliklerini göz önünde bulundurarak iş arama motivasyonu/mesleki eğilimi konusunda görüş oluşturur.
BY.13 Yapılan görüşme doğrultusunda danışanın iş bulma/meslek seçimi sürecinde eksikliklerini gidermeye yönelik eylemleri tanımlar.*
BY.14 Görüşme süresince yapılan tespit, değerlendirme ve analiz sonuçlarını danışana onaylatarak eylem planı üzerinde uzlaşır.
BY.15 Danışana eylem planı uygulama süreci hakkında bilgi verir.
BY.16 İhtiyaç halinde geribildirimler vererek sürecin başarıya ulaşması adına farkındalık yaratır.
BY.17 Görüşme süreci boyunca kayıt tutar.
BY.18 Görüşme süresince beden dili kurallarına uygun hareket eder.
BY.19 Etkili iletişim tekniklerini uygular.

 

A3/P1 İşveren Görüşmesi Uygulaması için,

BY.1 Görüşme esnasında kendisi ve kurumu hakkında bilgi verir*.
BY.2 Ziyaret amacını açıklar*.
BY.3 İşverenden sektörü, çalışan sayısı, çalışanların mesleklere göre dağılımı vb. hakkında bilgi alır*.
BY.4 İşverenin kısa, orta ve uzun vadede eleman ihtiyacı, nitelik ve niceliğini tespit eder.
BY.5 İşverenin işe alım yöntemleri hakkında bilgi alır.
BY.6 İşverene işe alım yöntemleri hakkında yardımcı olur.
BY.7 Görüşme süreci boyunca kayıt tutar*.
BY.8 Görüşme/sunum süresince beden dili kurallarına (jest ve mimikleri doğru bir şekilde kullanma, göz teması kurma, abartılı hareketlerden kaçınma vb.) uygun hareket eder.
BY.9 Görüşme/sunum sürecince etkili iletişim tekniklerini (dili akıcı ve anlaşılır bir şekilde kullanma, ses tonu ve vurguları doğru kullanma, vb.) uygular.
BY.10 İşverenin talep ve beklentilerini alarak görüşmeyi sonuçlandırır*.
BY.13 Görüşme/sunum süresini etkili ve verimli bir şekilde kullanır.

 

A3/P2 Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması İçin,

BY.8 Görüşme/sunum süresince beden dili kurallarına (jest ve mimikleri doğru bir şekilde kullanma, göz teması kurma, abartılı hareketlerden kaçınma vb.) uygun hareket eder.
BY.9 Görüşme/sunum sürecince etkili iletişim tekniklerini (dili akıcı ve anlaşılır bir şekilde kullanma, ses tonu ve vurguları doğru kullanma, vb.) uygular.
BY.11 Sunuma başlamadan önce kendisi ve kurumu hakkında bilgi verir*.
BY.12 Sunumun amacı ve kapsamı hakkında genel bilgi verir*.
BY.13 Görüşme/sunum süresini etkili ve verimli bir şekilde kullanır.
BY.14 Sunumun içerik akışını (anlatılanların sunum görselleriyle uyumunu sağlama, verilen örneklerin sunum konusuyla ilişkisi kurma, konuyu sunum süresince anlaşılır kılma, anlatılanların sunumun temasına ve amacına uygun olması, anlatılanlar arasında bütünlük sağlayabilme vb.) etkili bir şekilde yönetir.
BY.15 Sunumu özetleyerek tamamlar.
BY.16 Dinleyicinin sunum ile ilgili sorularının olup olmadığını belirler.

 

Sunumlar için tıklayınız.

 

KRİTİK ADIMLAR (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlardır. Uygulama sınavlarında minimum başarı notu %70'tir. Kritik adımların herhangi birinden başarısız olan adaylar başarı notu %70 ve üzeri olsa dahi başarısız sayılırlar.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

 • Lisans Diploması
 • Vesikalık Fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı)
 • Banka Dekontu

Bu ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak. (Tıklayınız)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez ve Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Ücreti

:

5820 TL

Belge Ücreti

:

750 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat Katılım Bankası

Şube Kodu

:

27

Hesap No

:

27- 464698- 3

IBAN

:

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi

4

:

Vesikalık Fotoğrafın Yüklenmesi (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı)

5

:

Başvurunun Onaylanması 

 • Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.
 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

 

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı ve fotokopisi -evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak- veya noter tasdikli sureti) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 • Lisans Diploması Fotokopisi (Aslı ve fotokopisi -evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak- veya noter tasdikli sureti)
 • Eğitim alındığına dair kanıt
 • Başvuru Formu (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha (4 sayfa) olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No olması zorunludur.

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus ve bir yıl içerisinde olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci kez sınava girmeleri ücretsizdir. Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

İş ve Meslek Danışmanı S6  Rev.03 için Ücret Tarifesi

Yeterlilik Kodu-Adı

Birim Bazında

Bölüm Bazında

Ücret

11UY0017-6 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim

500 TL

A1/T1

500 TL

11UY0017-6 /A2: Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

1940 TL

A2/T1

500 TL

A2/P1

1440 TL

11UY0017-6 /A3: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

3380TL

A3/T1

500 TL

A3/P1

1440 TL

A3/P2

1440 TL

 

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1. Adaylar birim bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir

2. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

3.  Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.

4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.

5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.

6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.

7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.

8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM ‘de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM ‘de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.

9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.

Birim Birleştirme

Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

- Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.

- Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır

- Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

BELGE YENİLEME

YÖNTEM 1:

A2 ve A3 yeterlilik birimleri kapsamında tanımlanan performansa dayalı sınavlara girilmesi.

Sınavın İçeriği:

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu (100 üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A2

(P1)- Danışan Görüşmesi Uygulaması

Performansa Dayalı Sınav (P1)

70

-

15 dk.

A3

(P1)- İşveren Görüşmesi Uygulaması

Performansa Dayalı Sınav (P1)

70

-

15 dk.

(P2)- Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması 

Performansa Dayalı Sınav (P2)

70

 

10 dk.

Yöntem 1 İçin Ücret:

Belge Basım Bedeli:

4320 TL

375 TL

YÖNTEM 2:

Belge geçerlilik süresi içinde İş ve Meslek Danışmanı olarak;

Belge geçerlilik süresi içerisinde İş ve Meslek Danışmanı olarak toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca hâlihazırda fiilen çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo ve benzeri) sunmak,

Yöntem 2 İçin Ücret:

Belge Basım Bedeli:

750 TL

375 TL (Dosyanın uygunluğuna karar verildikten sonra yatırılacaktır)

 

İlgili Ulusal Yeterlilik

Sınavlarda Değerlendirmelerin Nasıl/Neye Göre Yapıldığı ve Diğer Detaylar İçin:

11UY0017-6 İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ (rev.03)

 

İş ve Meslek Danışmanı
Seviye 6
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.