SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Kobi Danışmanı Sınavı - Seviye 6 

 

16UY0251-6 / Kobi Danışmanı Belgesi Sınavı - Seviye 6 Rev.01; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş olan Ulusal Meslek Standardında belirtilen yeterlilikleri ölçmektedir. Kobi Danışmanı Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Teorik ve Uygulama sınavlarını geçenler MYK Belgesi almaya ve Kobi Danışmanı olarak çalışmaya hak kazanırlar. Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından sınav yapmaya yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan KOBİ Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri MYK Kobi Danışmanı Belgesi ile kanıtlamalarına imkân sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Başvuru Şartları: Ön şart bulunmamaktadır. Sınava herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir.

 

Sınava ilişkin önemli tarih, yer ve ücret bilgisi

Kobi Danışmanı MYK belgesi Teorik ve Performans sınavları başvuruları ayrı ayrı alınmaktadır. Uygulama sınavına başvurmadan önce teorik sınavı geçmiş olmak gerekmektedir.

 

Teorik Sınav (SAKARYA)

Başvuru Tarihi: 02/02/2024

Son Başvuru Tarihi: 11/02/2024 Saat: 23:59

Sınav Tarihi: 16/02/2024

Sınav Yeri: Sakarya Üniversitesi- SAÜSEM BİNASI

Birinci Oturum – 10:00  (A1/T1 - A2/T1 - A3/T1)

İkinci Oturum - 14:00 (A3/T2- A3/T3- A3/T4- A3/T5)

Başvuru Şekli ve Yeri: Başvurular online (internetten) yapılacaktır.

 

Performans Sınavı (SAKARYA)

Başvuru Tarihi:  22/02/2024

Son Başvuru Tarihi: 26/02/2024 Saat: 23:59

Sınav Tarihi:  01/03/2023

Sınav Yeri:Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 

Başvuru Şekli ve Yeri: Başvurular online (internetten) yapılacaktır.

Sınavlar için ön başvuru devamlı açıktır. Yeterli başvuru olmaması durumunda Ön başvurunuz Sınav takviminde takip eden sınava otomatik aktarılır, kesin başvurulara ilişkin bilgi SMS ve Mail yoluyla gönderilir.

Teorik Sınav Ücreti: 3.500 TL

Performans Sınav Ücreti: 3.700 TL

Tüm yeterliliklerde toplu başvurularda; 10-49 kişi aralığında %15; 50-99 kişi aralığında %22,5; 100 kişi ve üzeri %25 indirim oranı uygulanacaktır.

BİRİM Bölüm Sınav Türü Ücret A1-A2-A3 birimlerinin teorik sınavlarının tümüne birlikte girilmesi gerekmektedir.
A1 (Zorunlu Birim) T1 Teorik 500,00 ₺
A2 (Zorunlu Birim) T1 Teorik 500,00 ₺
A3 (Zorunlu Birim) T1 Teorik 500,00 ₺
T2 500,00 ₺
T3 500,00 ₺
T4 500,00 ₺
T5 500,00 ₺
    Toplam 3.500,00 ₺  
A3 (Zorunlu Birim) P1 Uygulama 740,00 ₺ A3 yeterlilik biriminin uygulama sınavlarına girebilmek için A3 yeterlilik biriminin teorik sınavlarından başarılı olunması gerekmektedir. Teorik sınavların hepsinden başarılı olma şartı bulunmamakla birlikte adaylar başarılı oldukları A3 herhangi bir bölümün uygulama sınavına katılabilmektedirler.Sınav ücreti başarılı olunan bölüm sayısına göre yatırılmalıdır.
P2 740,00 ₺
P3 740,00 ₺
P4 740,00 ₺
P5 740,00 ₺
    Toplam 3.700,00 ₺

Belge Ücreti: 750 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacaktır, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 Yıl

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve Kobi Danışmanı- Seviye 6 Sertifikası alabilmek için adayların A1/T1, A2/T1, A3/T2, A3/T3, A3/T4 ve A3/T5) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

 • Sınavlar, Kobi Danışmanı- Seviye 6 Ulusal Yeterliliği (11UY0251-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (   A1/T1,A2/T1, A3/T1, A3/T2, A3/T3, A3/T4 ve  A3/T5) ve performansa dayalı sınav (A3/P1, A3/P2, A3/P3, A3/P4 ve A3/P5) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

 • Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir (1) yılı geçemez. Birimin elde edilebilmesi için adayların birimde tanımlanan tüm sınavlardan başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren iki (2) yıldır

 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

 • Adayın bir performans sınavından başarılı olabilmesi için Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde ilgili sınav için tanımlanan kritik adımların (aday tarafından başarılması zorunlu adımların)tamamından başarılı olması koşulu ile, sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Sınava İlişkin Önemli Bilgiler

 • Belgenin Geçerlilik Süresi 5 Yıl’dır.

 • MYK Yeterliliğinin elde edilmesi Kobi Danışmanı - Seviye 6 Sertifikası alabilmek için adayların, Ulusal Yeterlilikteki 3 zorunlu yeterlilik birimi A1/T1, A2/T1, A3/T2, A3/T3, A3/T4 ve A3/T5) için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

Yeterlilik

Sınav Şekli

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim

A1/T1: Teorik Sınav

A2

İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık

A2/T1: Teorik Sınav

A3

Kobi Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi

A3/T1: Teorik Sınav

 • Sınavlar, Kobi Danışmanı- Seviye 6 Ulusal Yeterliliği (11UY0251-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav ( A1/T1,A2/T1, A3/T1, A3/T2, A3/T3, A3/T4 ve A3/T5) ve performansa dayalı sınav (A3/P1, A3/P2, A3/P3, A3/P4 ve A3/P5) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

 • Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir (1) yılı geçemez. Birimin elde edilebilmesi için adayların birimde tanımlanan tüm sınavlardan başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren iki (2) yıldır

 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

 • Adayın bir performans sınavından başarılı olabilmesi için Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde ilgili sınav için tanımlanan kritik adımların (aday tarafından başarılması zorunlu adımların)tamamından başarılı olması koşulu ile, sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Başvuru İşlemleri

Başvuru öncesi hazır bulundurulması gerekli belgeler:

Banka Dekontu

Başvuru Aşaması

1- Ödemelerini EFT/Havale ile veya ATM’den yapacak adayların ödeme dekontu üzerinde TC numarası, ad, soyad bilgisi bulunması gerekmektedir.

Hesap Adı: Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka: Ziraat Katılım Adapazarı Şubesi

Hesap No: 27 - 464698-3

IBAN: TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

2- Başvuru Formunun Doldurulması

3- Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday, başvurusunun kabulüne ilişkin durumu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez ve Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından otomatik yapılacak ve Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvurunuzun ardından e-mailinize gönderilecektir.

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur).

 • Başvuru Formu (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı).

 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak).

 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No, Ad-Soyadı.

 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No olması zorunludur.

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus ve bir yıl içerisinde olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci kez sınava girmeleri ücretsizdir. Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus ve bir yıl içerisinde olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci kez sınava girmeleri ücretsizdir. Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

Yeterlilik Kodu-Adı

Birim Bazında

Bölüm Bazında

11UY0251-6 A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim

          500 TL

A1/T1

500 TL

11UY0251-6 A2-İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık

          500 TL

A2/T1

500 TL

11UY0251-6 A3-İşletme Yönetimine Yönelik

       

          1240 TL

A3/T1

500 TL

A3/P1

740 TL

11UY0251-6 A3-Finans Alanına Yönelik

 

         1240TL

A3/T2

500 TL

A3/P2

740 TL

11UY0251-6 A3-İnsan Kaynakları Alanına Yönelik

 

         1240 TL

A3/T3

500 TL

A3/P3

740 TL

11UY0251-6 A3-Pazarlama ve Satış Alanına Yönelik

 

           1240 TL

A3/T4

500 TL

A3/P4

740 TL

11UY0251-6 A3-Üretim Alanına Yönelik

 

           1240 TL

A3/T5

500 TL

A3/P5

740 TL

Belge Yenileme Ücreti

Sınavsız Kanıt ile Belge Yenileme Ücret Bedeli

Resmi Kanıt

750 TL

Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli

Sınav Ücreti

3700 TL

Belge Basım Bedeli (Belge Yenileme)

375 TL

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu (100 üzerinden)

Soru Sayısı

A1

(T1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim

Teorik Sınav (T1)

70

20(Rev 01 için)

15(Rev 02 için)

A2

(T1) İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık

Teorik Sınav (T1)

70

25(Rev 01 için)

22(Rev 02 için)

A3

(T1) İşletme Yönetimine Yönelik

Teorik Sınav (T1)

60 (Rev.01 için)

70 (Rev.02için)

30 (Rev01- Rev 02 için)

A3

(T2) Finans Alanına Yönelik

Teorik Sınav (T2)

60 (Rev.01 için)

70 (Rev.02için)

20

(Rev01- Rev 02 için)

A3

(T3) İnsan Kaynakları Alanına Yönelik

Teorik Sınav (T3)

60 (Rev.01 için)

70 (Rev.02için)

20

(Rev01- Rev 02 için)

A3

(T4) Pazarlama ve Satış Alanına Yönelik

Teorik Sınav (T4)

60 (Rev.01 için)

70 (Rev.02için)

20

(Rev01- Rev 02 için)

A3

(T5) Üretim Alanına Yönelik

Teorik Sınav (T5)

60 (Rev.01 için)

70 (Rev.02için)

20

(Rev01- Rev 02 için)

A3

(P1) İşletme Yönetimi Örnek Olay

Performans Sınavı (P1)

70

-

A3

(P2) Finans Alanına Yönelik Örnek Olay

Performans Sınavı (P2)

70

-

A3

(P3) İnsan Kaynakları Alanına Yönelik Örnek Olay

Performans Sınavı (P3)

70

-

A3

(P4) Pazarlama ve Satış Alanına Yönelik Örnek Olay

Performans Sınavı (P4)

70

-

A3

(P5) Üretim Alanına Yönelik Örnek Olay

Performans Sınavı (P4)

70

-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve Kobi Danışmanı- Seviye 6 Sertifikası alabilmek için adayların A1/T1, A2/T1, A3/T2, A3/T3, A3/T4 ve A3/T5) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınavlar, Kobi Danışmanı- Seviye 6 Ulusal Yeterliliği (11UY0251-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (   A1/T1,A2/T1, A3/T1, A3/T2, A3/T3, A3/T4 ve  A3/T5) ve performansa dayalı sınav (A3/P1, A3/P2, A3/P3, A3/P4 ve A3/P5) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir (1) yılı geçemez. Birimin elde edilebilmesi için adayların birimde tanımlanan tüm sınavlardan başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren iki (2) yıldır
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Adayın bir performans sınavından başarılı olabilmesi için Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde ilgili sınav için tanımlanan kritik adımların (aday tarafından başarılması zorunlu adımların)tamamından başarılı olması koşulu ile, sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim

BİLGİLER

BG.1 Çalışma ortamında kullanılan araç, gereç ve ekipmanların güvenlik talimatlarına uygun olarak nasıl kullanılacağını belirtir.

BG.2 Çalışma ortamında oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında alınması gereken önlemleri ve yasal uygulamaları açıklar.

BG.3 Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili oluşabilecek tehlike ve riskleri mevzuatı gereği açıklar.

BG.4 Çalışma ortamında oluşabilecek riskler ve risklere karşı alınması gereken önlemleri belirler.

BG.5 Çalışma ortamında karşılaşılabilecek acil durumlarda yapılması gerekli faaliyetleri açıklar.

BG.6 Çevre mevzuatının gerekliliklerini ana hatlarıyla açıklar.

BG.7 Çalışma ortamında oluşabilecek çevresel atıklar ve dönüştürülebilir malzemelerin bertarafına yönelik önlemleri listeler.

BG.8 Verilen hizmetin niteliğinin izlenmesi için gerekli temel veri ve bilgileri (hizmetin türü, alınan geri bildirimler vb.) tanımlar.

BG.9 KOBİ Danışmanlığı hizmetlerini geliştirmeye yönelik uygulamaları açıklar.

BG.10 KOBİ Danışmanlığı hizmetlerine ilişkin faaliyet ve süreçlere dair öz değerlendirme uygulamalarını açıklar.

BG.11 Kişisel mesleki kariyer gelişim planı için faydalanılacak kaynakları açıklar.

BG.12 Mesleği ve meslektaşlarını nasıl (deneyim, bilgi paylaşımı vb.) geliştireceğini açıklar.

 

A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık

BİLGİLER

BG.1 Hizmete dair yapacağı iş programı ve çalışma takviminde dikkat edilmesi gereken unsurları tanımlar.

BG.2 Vereceği hizmetin gereklerine uygun olarak çalışma ortamını ve kullanacağı materyalleri tanımlar.

BG.3 Hizmetleri ile ilgili hazırlayacağı teklif metninde yer alması gereken idari, mali, hukuki, mesleki vb. koşulları tanımlar.

BG.4 Hizmetlerine dair maliyetlendirme ve hizmet bedeli belirleme kriterlerini açıklar.

BG.5 Hizmet bedeline dair ödeme koşullarını ve mali işlemler (fatura, vergilendirme vb.) ile ilgili uygulama ve yasal hükümleri açıklar.

BG.6 Hizmet süreçleri için tutulması gereken kayıtları tanımlar.

BG.7 Hizmet süreçlerindeki kayıtların güvenli tutulma ve arşivlenme yöntemlerini açıklar.

BG.8 Müşteri portföyünü belirlemek için hangi yöntem, teknik ve araçları kullanacağını açıklar.

BG.9 Gelen müşteri taleplerini nasıl değerlendireceğini açıklar.

BG.10 Belirlediği KOBİ’lerle iletişim kurma ve takip etme yöntemlerini tanımlar.

BG.11 Müşteri bilgi ve verilerini güncel tutma yöntemlerini açıklar.

BG.12 Hizmetine uygun tanıtım stratejilerini açıklar.

BG.13 Hizmeti için uygun tanıtım araç ve yöntemlerini açıklar.

BG.14 Tanıtım dokümanlarının etkinliğinin sağlanması için gerekli faaliyetleri tanımlar.

BG.15 KOBİ ile görüşme sürecine dair yürüteceği iş ve işlemleri tanımlar.

BG.16 KOBİ ile görüşme sürecinde ihtiyaç duyacağı bilgi, veri ve materyalleri edinme yollarını tanımlar.

BG.17 KOBİ ile görüşme sürecinde, KOBİ’nin alacağı hizmetten beklentilerini tespit etmek için uygulayacağı yöntemleri tanımlar

BG.18 KOBİ’ye vereceği hizmetin kapsamını belirlemek için uygulayacağı yöntem ve teknikleri açıklar.

BG.19 KOBİ’ye vereceği hizmetin çalışma takvimini oluşturmak için uygulanacak gerekli yöntemleri açıklar.

BG.20 KOBİ’ye vereceği hizmete ilişkin raporlama tekniklerini açıklar.

BG.21 KOBİ’ye vereceği hizmete ilişkin prensip anlaşmasını yasal hükümlere göre belirler.

 

A3/T1 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi

BİLGİLER

BG.1 İşletme yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.

BG.2 KOBİ’nin faaliyet yapısı ile faaliyette bulunduğu piyasanın analizi ve değerlendirilmesine yönelik kriterleri açıklar.

BG.3 KOBİ’nin işletme stratejilerini değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BG.4 KOBİ’nin mal ve hizmetinin üretim, satış, sunum gibi hususlarına ilişkin yasal kısıtlarını içeren mevzuatları açıklar.

BG.28 KOBİ’nin mevcut durum analiz sonuçlarını raporlama yöntemlerini açıklar.

BG.29 KOBİ’nin yüksek nitelikte alan uzmanlığı gerektiren sorununa ilişkin çözümleri sıralar.

BG.30 KOBİ’ye sunacağı hizmetin kapsamını, hedefini ve süresini proje yönetimi ilkelerine göre tanımlar.

BG.31 KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin iş kırılım yapısını belirler.

BG.32 KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

BG.33 KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin sözleşmede yer alması gereken idari, mali, hukuki, mesleki vb. koşulları tanımlar.

BG.34 KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak kullanacağı kaynakları tanımlar.

BG.35 KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak KOBİ dışından kullanılacak kaynakları (KOBİ politikaları, devlet teşvikleri ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar, KOBİ kredilerine yönelik garanti ve kefalet sistemleri vb.) mevzuatlarını açıklar.

BG.36 KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak hizmet süreçlerini tanımlar.

BG.37 KOBİ’ye sunacağı hizmetten beklenilen çıktıları ve performans göstergelerini tanımlar.

BG.38 Stratejik yönetime ilişkin ilkeleri tanımlar.

BG.39 KOBİ’nin hedeflerine ulaşmasında uygulayacağı stratejileri açıklar.

BG.40 KOBİ’de oluşturulacak örgütsel yapı ve süreçleri belirleme yöntemlerini açıklar.

BG.41 KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin faaliyetlerin zaman planlamasını açıklar.

BG.42 KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde oluşabilecek riskleri tanımlar.

BG.43 KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde oluşabilecek risklere uygun alternatif çözümleri uygun yöntemlerle tespit eder.

BG.44 Riskleri izleme ve kontrol yöntemlerini açıklar.

BG.45 KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecindeki kontrol noktalarını açıklar.

BG.46 KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde belirlediği kontrol noktalarında yapılacak değerlendirmelere yönelik kriterleri açıklar.

BG.47 Kontrol noktalarında yapılacak değerlendirme sonuçlarını uygulamalara nasıl yansıtacağını açıklar.

BG.48 KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecini izleme ve değerlendirme yöntemlerini açıklar

BG.49 KOBİ’ye sunduğu hizmete ilişkin raporlama yöntemlerini açıklar.

BG.50 KOBİ danışmanlığı hizmet süreçlerine ilişkin dokümantasyon, arşivleme ve doküman güncelleme yöntemlerini tanımlar

BG.51 KOBİ’ye sunduğu hizmetin izleme ve değerlendirmesine ilişkin standart ve yöntemleri açıklar.

BG.52 KOBİ’ye sunduğu hizmeti yasal hükümlere uygun olarak sonlandırır.

 

A3/T2 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi

BİLGİLER

 BG.5 Finansal yönetime ilişkin kavramları tanımlar.

BG.6 KOBİ’nin bütçe ve mali yapısını değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BG.7 KOBİ’nin finansal verilerinin, sektör ve rakipleriyle kıyaslanmasına yönelik değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BG.8 KOBİ’nin yatırım plan ve kararlarına ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BG.9 KOBİ’nin piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını değerlendirmeye yönelik finansal analiz yöntemlerini açıklar.

BG.10 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini belirleme yöntemlerini açıklar.

 

A3/T3 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi

BİLGİLER

 BG.11 İnsan kaynakları yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.

BG.12 KOBİ’nin ücret ve işe alım politikaları, çalışan seçim kriterleri ile personel devir hızı değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BG.13 KOBİ’de çalışan oryantasyonu ve eğitimleri ile ilgili süreçleri değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BG.14 KOBİ çalışanlarının motivasyonu ve motivasyon geliştirme, teşvik süreçlerine ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BG.15 KOBİ çalışanlarının performans değerlendirme süreçleri ve performans ölçüm kriterlerini açıklar.

BG.16 Çalışan görev tanımları ile görevde yükselme süreçlerini ve değerlendirme kriterlerini açıklar.

 

A3/T4 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi

BİLGİLER

BG.17 Pazarlama ve satış yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.

BG.18 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasayı (pazarı) analiz ve değerlendirme yöntemlerini (pazar bölüm/bölümleri ve fiyat yapısı, rekabet yapısı, mal/hizmet yapısı, pazar payı, talep yapısı vb. açısından) açıklar.

BG.19 KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini; rekabet yapısı, talep yapısı, müşteri yapısı vb. hususları dikkate alarak tanımlar.

BG.20 KOBİ’yi müşteri yönetimi (müşteri verimliliği, müşteri beklentileri, müşterinin yapısı ve demografik özellikleri) açısından analiz ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BG.21 KOBİ’yi müşteri memnuniyeti açısından analiz ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.

 

A3/T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi

BİLGİLER

BG.22 Üretim yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.

BG.23 KOBİ’de üretim yönetimini (üretim şekli, üretim planı, üretim kontrolü, kalite, maliyet, teslimat, fabrika yerleşim düzeni, bakım onarım vb.) değerlendirme yöntemlerini açıklar.

BG.24 KOBİ’ye uygun üretim modelini belirleme yöntemini ürün özellikleri, ürün çeşitliliği, firma ölçeği ve kaynakları vb. unsurları dikkate alarak belirler.

BG.25 KOBİ’nin hammadde ve satın alma yönetimini değerlendirme kriterlerini açıklar.

BG.26 KOBİ’nin sipariş ve depo yönetimini değerlendirme kriterlerini açıklar.

BG.27 KOBİ’nin teknolojik durumunu, ürün geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini değerlendirme yöntemlerini açıklar.

 

A3/P1 için

BY.1 KOBİ’nin işletme yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. (*)

BY.2 KOBİ’nin gelişim evrelerini bir bütün olarak ele alıp, ekonomi ve sektör koşullarına göre değerlendirir.

BY.3 KOBİ’nin genel faaliyet yapısını inceleyerek analiz eder. (*)

BY.4 KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini; rekabet yapısı, satıcıların yapısı, müşterilerin yapısını vb. hususları dikkate alarak yapar.

BY.5 KOBİ’nin kullandığı teknolojileri analiz eder.

BY.6 KOBİ müşterilerinin demografik ve ekonomik yapısı ile davranışsal özelliklerini; anketlerle elde edilen veriler veya müşterinin veri tabanındaki kayıtlarından istatistiksel yöntemler kullanılarak tespit eder. (*)

BY.7 KOBİ’nin muhasebe kayıtlarından işlem türleri ve hacimleri açısından müşteri verimliliklerini (maliyet etkenliği ve karlılık açısından) istatistiksel analiz yöntemleriyle tespit eder.

BY.8 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle tespit eder. (*)

BY.9 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki içsel ve dışsal değişim dinamiklerini piyasa araştırması teknikleri ile tespit eder. (*)

BY.10 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki ürün veya hizmetin; üretim ve satışına/sunumuna ilişkin hukuki kısıtları ilgili mevzuatlarına bakarak belirler.

BY.41 Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar. (*)

BY.42 Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanlarını tespit eder. (*)

BY.43 KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirir. (*)

BY.44 Tespit edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirir. (*)

BY.45 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları (ekonomik, teknik, mali boyut) belirler.

BY.46 Tespit ettiği sorunların alan uzmanlığı gerektirip gerektirmediğini belirleyerek, yönlendirme yapar. (*)

BY.47 Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar. (*)

BY.48 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, beklenen faydalar ile tutarlı olacak şekilde belirler

BY.49 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını belirler.

BY.50 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

BY.51 KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamında kullanılacak iç kaynakları belirler. (*)

BY.52 KOBİ’ye sunulacak hizmet kapsamında kullanılacak dış kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirler. (*)

BY.53 KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri geliştirir.

BY.54 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulamasına ilişkin sürecine dair performans göstergelerini belirler.

BY.55 KOBİ’ye sunulacak hizmet sürecinde oluşabilecek riskleri ve alternatif çözüm önerilerini belirler. (*)

BY.56 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulama sürecine dair kontrol noktalarını belirleyerek, değerlendirir.

BY.57 KOBİ’ye sunulacak hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayacak izleme ve değerlendirme sistemini belirler. (*)

BY.58 Örnek olay analizinde tespit edilen sorun alanları, çözüm önerileri ve uygulama süreçleri ile hizmetin KOBİ’ye sağlayacağı faydayı, iletişim tekniklerini kullanarak sunar.

 

A3/P2 için

BY.11 KOBİ’nin finansal yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. (*)

BY.12 KOBİ’nin likidite pozisyonunu, finansal ve faaliyet kaldıraç düzeyini, varlık kullanım etkinlik düzeyini ve karlılık düzeyini mali analiz tekniklerini kullanarak tespit eder. (*)

BY.13 KOBİ’nin mali oranlarını, sektör standart oranlarına göre değerlendirir.

BY.14 KOBİ’nin en yakın rakipleri ile mali ve oprerasyonel kıyaslamasını yapar.

BY.15 KOBİ’nin yatırım kararlarını mali açıdan değerlendirir. (*)

BY.16 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını finansal analiz yöntemlerini kullanarak tespit eder. (*)

BY.17 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini uygun yöntemlerle tespit eder.

BY.41 Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar. (*)

BY.42 Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanlarını tespit eder. (*)

BY.43 KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirir. (*)

BY.44 Tespit edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirir. (*)

BY.45 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları (ekonomik, teknik, mali boyut) belirler.

BY.46 Tespit ettiği sorunların alan uzmanlığı gerektirip gerektirmediğini belirleyerek, yönlendirme yapar. (*)

BY.47 Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar. (*)

BY.48 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, beklenen faydalar ile tutarlı olacak şekilde belirler.

BY.49 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını belirler.

BY.50 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

BY.51 KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamında kullanılacak iç kaynakları belirler. (*)

BY.52 KOBİ’ye sunulacak hizmet kapsamında kullanılacak dış kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirler. (*)

BY.53 KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri geliştirir

BY.54 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulamasına ilişkin sürecine dair performans göstergelerini belirler.

BY.55 KOBİ’ye sunulacak hizmet sürecinde oluşabilecek riskleri ve alternatif çözüm önerilerini belirler. (*)

BY.56 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulama sürecine dair kontrol noktalarını belirleyerek, değerlendirir.

BY.57 KOBİ’ye sunulacak hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayacak izleme ve değerlendirme sistemini belirler. (*)

BY.58 Örnek olay analizinde tespit edilen sorun alanları, çözüm önerileri ve uygulama süreçleri ile hizmetin KOBİ’ye sağlayacağı faydayı, iletişim tekniklerini kullanarak sunar.

 

A3/P3 için

BY.18 KOBİ’nin insan kaynakları yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. (*)

BY.19 KOBİ’nin işe alım politikalarını personel seçim kriterleri ile analiz eder. (*)

BY.20 KOBİ’nin çalışan oryantasyonu ile ilgili süreçlerini insan kaynakları oryantasyon yönetimi teknikleriyle analiz eder.

BY.21 KOBİ’nin çalışan eğitimi ile ilgili süreçlerini eğitim ihtiyaç analiz yöntemleriyle analiz eder.

BY.22 KOBİ’nin çalışan motivasyonu ile ilgili süreçlerini motivasyon ölçme araçları kullanarak analiz eder.

BY.23 KOBİ’nin çalışanlarına yönelik performans değerlendirme süreçlerini, performans ölçüm kriterleri kullanarak analiz eder. (*)

BY.24 KOBİ’nin çalışanlarının görevde yükselme süreçlerini görevde yükselme ilkelerine göre analiz eder.

BY.25 Personel devir hızını analiz eder. (*)

BY.41 Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar. (*)

BY.42 Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanlarını tespit eder. (*)

BY.43 KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirir. (*)

BY.44 Tespit edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirir. (*)

BY.45 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları (ekonomik, teknik, mali boyut) belirler.

BY.46 Tespit ettiği sorunların alan uzmanlığı gerektirip gerektirmediğini belirleyerek, yönlendirme yapar. (*)

BY.47 Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar. (*)

BY.48 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, beklenen faydalar ile tutarlı olacak şekilde belirler.

BY.49 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını belirler.

BY.50 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

BY.51 KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamında kullanılacak iç kaynakları belirler. (*)

BY.52 KOBİ’ye sunulacak hizmet kapsamında kullanılacak dış kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirler. (*)

BY.53 KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri geliştirir.

BY.54 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulamasına ilişkin sürecine dair performans göstergelerini belirler.

BY.55 KOBİ’ye sunulacak hizmet sürecinde oluşabilecek riskleri ve alternatif çözüm önerilerini belirler. (*)

BY.56 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulama sürecine dair kontrol noktalarını belirleyerek, değerlendirir.

BY.57 KOBİ’ye sunulacak hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayacak izleme ve değerlendirme sistemini belirler. (*)

BY.58 Örnek olay analizinde tespit edilen sorun alanları, çözüm önerileri ve uygulama süreçleri ile hizmetin KOBİ’ye sağlayacağı faydayı, iletişim tekniklerini kullanarak sunar.

 

A3/P4 için

BY.26 KOBİ’nin pazarlama yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. (*)

BY.27 KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmete ait talep yapısını piyasa araştırması yöntemleriyle tespit eder. (*)

BY.28 KOBİ’nin piyasa rekabet durumunu rekabet ve rakip analizleri yöntemleriyle analiz eder.

BY.29 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki payını sektör analizi yöntemi ile tespit eder.

BY.30 KOBİ müşterilerinin beklentilerini pazarlama araştırma teknikleri ile tespit eder. (*)

BY.31 KOBİ müşterilerinin memnuniyetini pazarlama araştırma teknikleriyle tespit eder.

BY.32 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasanın yapısını ekonomik tekniklerle analiz eder.

BY.33 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle tespit eder. (*)

BY.34 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu pazar bölüm/bölümlerini pazar araştırma yöntemleriyle tespit eder.

BY.35 KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki fiyat ve fiyat dışı rekabet yapısını piyasa araştırma yöntemlerini kullanarak tespit eder. (*)

BY.41 Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar. (*)

BY.42 Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanlarını tespit eder. (*)

BY.43 KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirir. (*)

BY.44 Tespit edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirir. (*)

BY.45 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları (ekonomik, teknik, mali boyut) belirler.

BY.46 Tespit ettiği sorunların alan uzmanlığı gerektirip gerektirmediğini belirleyerek, yönlendirme yapar. (*)

BY.47 Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar. (*)

BY.48 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, beklenen faydalar ile tutarlı olacak şekilde belirler.

BY.49 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını belirler.

BY.50 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

BY.51 KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamında kullanılacak iç kaynakları belirler. (*)

BY.52 KOBİ’ye sunulacak hizmet kapsamında kullanılacak dış kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirler. (*)

BY.53 KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri geliştirir

BY.54 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulamasına ilişkin sürecine dair performans göstergelerini belirler.

BY.55 KOBİ’ye sunulacak hizmet sürecinde oluşabilecek riskleri ve alternatif çözüm önerilerini belirler. (*)

BY.56 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulama sürecine dair kontrol noktalarını belirleyerek, değerlendirir.

BY.57 KOBİ’ye sunulacak hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayacak izleme ve değerlendirme sistemini belirler. (*)

BY.58 Örnek olay analizinde tespit edilen sorun alanları, çözüm önerileri ve uygulama süreçleri ile hizmetin KOBİ’ye sağlayacağı faydayı, iletişim tekniklerini kullanarak sunar.

 

A3/P5 için

BY.36 KOBİ’nin üretim yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. (*)

BY.37 KOBİ’nin kapasite kullanım oranını üretim yönetimi teknikleriyle tespit eder. (*)

BY.38 KOBİ’nin fire/atık oranını üretim yönetimi kayıp kaçak ölçüm yöntemleriyle tespit eder. (*)

BY.39 KOBİ’nin stok devir hızını mali analiz teknikleriyle tespit eder. (*)

BY.40 KOBİ’nin inovasyon yeteneğini, yeni ürün geliştirme ve uygulama tespit yöntemi ile analiz eder.

BY.41 Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar. (*)

BY.42 Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanlarını tespit eder. (*)

BY.43 KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirir. (*)

BY.44 Tespit edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirir. (*)

BY.45 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları (ekonomik, teknik, mali boyut) belirler.

BY.46 Tespit ettiği sorunların alan uzmanlığı gerektirip gerektirmediğini belirleyerek, yönlendirme yapar. (*)

BY.47 Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar. (*)

BY.48 KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, beklenen faydalar ile tutarlı olacak şekilde belirler.

BY.49 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını belirler.

BY.50 KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

BY.51 KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamında kullanılacak iç kaynakları belirler. (*)

BY.52 KOBİ’ye sunulacak hizmet kapsamında kullanılacak dış kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirler. (*)

BY.53 KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri geliştirir

BY.54 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulamasına ilişkin sürecine dair performans göstergelerini belirler.

BY.55 KOBİ’ye sunulacak hizmet sürecinde oluşabilecek riskleri ve alternatif çözüm önerilerini belirler. (*)

BY.56 KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulama sürecine dair kontrol noktalarını belirleyerek, değerlendirir.

BY.57 KOBİ’ye sunulacak hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayacak izleme ve değerlendirme sistemini belirler. (*)

BY.58 Örnek olay analizinde tespit edilen sorun alanları, çözüm önerileri ve uygulama süreçleri ile hizmetin KOBİ’ye sağlayacağı faydayı, iletişim tekniklerini kullanarak sunar.

KRİTİK ADIMLAR (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlardır. Uygulama sınavlarında minimum başarı notu %70'tir. Kritik adımların herhangi birinden başarısız olan adaylar başarı notu %70 ve üzeri olsa dahi başarısız sayılırlar.

 • 18.02.2017 Tarihinde yapılan Kobi Danışmanı Sınavına (A3/T2-A3/T3-A3/T4-A3/T5) ait sorulara ulaşmak için tıklayınız. 
 • 18.02.2017 Tarihinde yapılan Kobi Danışmanı Sınavına (A1/T1-A2/T1-A3/T1) ait sorulara ulaşmak için tıklayınız.
 • 18.02.2017 Tarihinde yapılan Kobi Danışmanı Sınavı cevap anahtarı için tıklayınız.
 • Performans (Uygulama) sınavında kullanacağınız bazı örnek senaryolar için tıklayınız.
 • ULUSAL YETERLİLİK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

 • Banka Dekontu
 • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez ve Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Ücreti

:

Teorik Sınav: 3.500 TL Performans Sınavı: 3.700 TL

Belge Ücreti

:

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat Katılım Bankası

Şube Kodu

:

27

Hesap No

:

27- 464698- 3

IBAN

:

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi

4

:

Başvurunun Onaylanması 

 • Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.
 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

 

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 • Başvuru Formu (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No olması zorunludur.

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

 

 

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1. Adaylar birim bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.

2. Kobi Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

3.  Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.

4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.

5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.

6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.

7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.

8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM ‘de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM ‘de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.

9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.

Birim Birleştirme

Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

 • Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.
 • Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.
 • Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge Yenileme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları;

-Hizmet dökümü,

-Referans yazısı/mektubu,

-Sözleşme,

-Fatura (Fatura ekinde ilgili işin niteliği ve süresini belirtmek üzere antetli kağıda kaşeli olarak faturayı açıklar yazı yer almalıdır.),

-Portfolyo ve benzeri) sunmak,

*Tüm evraklarda KOBİ Danışmanına ait T.C. kimlik numarası, ad-soyad bilgilerinin bulunması önem arz etmektedir.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Başvuru Yapıldıktan Sonra Dosya İnceleme İçin Gönderilmesi Gereken Evraklar:

1- Başvuru Formu (Başvurunuz onaylandıktan sonra Aday İşlemleri Panelinden alınacaktır.)

2-Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Başvurunuz onaylandıktan sonra Aday İşlemleri Panelinden alınacaktır.)

3-Kimlik fotokopisi

4-Dosya İnceleme Bedeline Ait Dekont

5-KOBİ DANIŞMANI (SEVİYE 6) Yeniden Belgelendirme Kanıt Bildirim Formu (form için tıklayınız.)

6- Kanıt Bildirim Formunda Bildirilen Kanıtlar(Firmaya ait fatura, vekalet, referans,vb.)

KOBİ Danışmanı
Seviye 6
SAUSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.