Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 11UY0007-3 / Otomotiv Montajcısı - Seviye 3

11UY0007-3 / Otomotiv Montajcısı - Seviye 3

11UY0007-3  Otomotiv Montajcısı-Seviye 3/ Rev.03

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

:

24 aydan daha fazla montaj işime ara verilmemesi kaydıyla 5 (Beş) Yıl

Başvuru Şartları

:

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır

Sınava Kimler Başvurabilir

:

Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir

Başvuru Tarihleri

:

../…/2019  Saat; 23:59

Sınav Tarihi

:

../...2019

Teorik Sınav

:

../../2019  Saat:14.00 (Tek Oturum)

Performansa Dayalı Sınav

:

../.../2019 ve başvuru sayısına göre izleyen günler

(Adayların hangi gün ve saate performans sınavına girecekleri, internetten temin edecekleri, ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ yer alacaktır.)

Başvuru Şekli/Yeri

:

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

Sınav Ücreti

:

470 TL(Alternatif I İçin)

Belge Ücreti

:

200 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak)

Sınav Yeri

:

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

Toplu başvurulara ilişkin kurumumuzun belirlediği indirim yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

48 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %10

72 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %15

96 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda % 20 İndirim oranı uygulanacaktır.

             

Otomotiv Montajcısı  (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 1 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu    (100 üzerinden)

Soru Sayısı

A1

:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 

A1/T1: Teorik (Yazılı)Sınav

60

25

           

Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki seçmeli yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu    (100 üzerinden)

Soru Sayısı

B1

Teorik Sınav (T2)

Sözlü  Sınav

60

15

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

Montaj Hazırlık İşlemleri

80

-

B2

Teorik Sınav (T2)

Sözlü  Sınav

60

10

Performansa Dayalı Sınav  (P1)

Montaj İşlemleri

80

-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve Otomotiv Montajcısı Seviye-3 Sertifikası alabilmek için adayların( A1/T2: 25 soru), B1/T2 ve B2/T2  15- 10 soru ile B1/P1 ve B2/P1  ) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınavlar,  Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (11UY0007-3) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav  ( teorik sınav :A1/T1)zorunlu birimler ile, ( teorik sınav: B1/T1-B2/T1 ve performans sınavı: B1/P1 ve B2/P1 ) seçmeli birimler şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.A1/T1  (yazılı sınav)birimi zorunlu olup %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Diğer alanlar ise seçmeli alandır. Adaylar seçmiş oldukları alanlardan teorik ( sözlü ) ve performans sınavına girerek tüm alanlardan %60 ve %80  başarı sağlanmalıdır.
 • Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

A1 -  A1 İş Sağlığı ve Güveliği, Çevre ve Kalite

A1/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar

BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar

BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar

BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

B1 Montaj Hazırlık İşlemleri

B1/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve uygun olup olmadığını açıklar.

BG.2 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını açıklar.

BG.3 Çalışma sırasında amirine vermesi gereken bilgileri açıklar.

BG.4 İşlemler sırasında kullandığı kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını tanımlar.

BG.5 Parçaları el, göz ve ölçme cihazları ile kontrol etme işlemlerini açıklar.

BG.6 Montaj işleminde kullanılacak parçaların özelliklerini sıralar.

BG.7 Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin çalışabilirlik durumlarını açıklar.

BG.8 Temizlik yaparken gözeteceği iş güvenliği şartlarını sıralar.

BG.9 Aracın model ve özelliklerine uygun parça ve aletleri açıklar.

BG.10 Stoklanan diğer parçalar arasından uygun parçayı ve aletleri seçerek emniyet stok seviyelerini açıklar.

BG.11 Monte edilecek parça üzerinde kullanılacak özel aparatları açıklar.

BG.12 Teknik dokümanlarda belirtilen farklı taşıma şekillerini sıralar.

BG.13 Parça montajı yapacağı aracın model ve özelliklerini teknik dokümanlara göre açıklar.

BG.14 Montaj yapılacak yerlerin uygunluğunda kontrol edilmesi gereken unsurları sıralar.

BG.15 Parçanın montaj işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin adımları sıralar.

BG.16 İşlemler öncesi koruma altına alınması gereken parça ya da alanları sıralar.

B1/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder. (*)

BY.2 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder. (*)

BY.3 Güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara göre kontrol eder.

BY.4 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçerek hazırlar.

BY.5 Montaj işlemleri yapılacak parçaları hazırlar. (*)

BY.6 İşlemler ile ilgili formları doldurur.

BY.7 Gerekli araç, gereç ve malzemelerin stoktan getirilmesini sağlar.

BY.8 Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder. (*)

BY.9 Parçaların iş için uygunluğunu el, göz ve ölçme cihazları ile kontrol eder.

BY.10 Monte edilecek parçalar üzerinde gerekli ayarlamaları yapar.

BY.11 Kullanılan ekipmanları iş bitiminde kaldırarak temizler.

BY.12 İşlem sırası gelen aracın modelini ve özelliklerini araç üzerindeki teknik dokümanlardan tespit eder.

BY.13 Aracın modeline ve özelliklerine uygun parça ve aletleri tespit eder.

BY.14 Monte edilecek parça ile ilgili teknik dokümanlarda belirtilen ayar ve hazırlık işlemlerini tespit eder.

BY.15 Monte edilecek parça üzerinde kullanılacak özel aparatları tespit eder. (*)

BY.16 Gerekli ayar ve hazırlık işlemlerini gerçekleştirir.

BY.17 Özel aparatları parçaya bağlar.

BY.18 Teknik dokümanlarda belirtilen taşıma şeklini tespit eder.

BY.19 Taşıma şekline uygun alet, aparat veya düzenekleri temin eder. (*)

BY.20 Parçayı, taşımada kullanılan alet, aparat veya düzenekleri bağlar.

BY.21 Parçayı teknik dokümanlarda belirtilen şekil ve yöntemle araca yaklaştırır. (*)

BY.22 Parçayı teknik dokümanlarda belirtilen konuma getirir.

BY.23 İşlem sırası gelen modelin teknik talimatlarını inceler.

BY.24 Araç üzerinde yapılacak hazırlık işlemlerini tespit edip sıraya koyar.

BY.25 Daha önceden montajı yapılmış parçalardan sıradaki işlemleri ilgilendirenleri göz, el ve ölçü aletleri ile muayene eder.

BY.26 Muayene edilen parçaların sıradaki işlemler için uygunluğuna karar verir.

BY.27 Uygun olmayan parçalar üzerinde yetkisi dahilindeki düzeltmeleri yapar.

BY.28 Yetkisi dahilinde olmayan işlemler hakkında amirlerine bilgi verir.

BY.29 İşlemler öncesi koruma altına alınması gereken parça ya da alanları tespit eder.

BY.30 Uygulanacak koruma yöntemine uygun çalışır. (*)

BY.31 İş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözeterek parça ya da alanı koruma altına alır.

BY.32 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. (*)

BY.33 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular. (*)

BY.34 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. (*)

B2 Montaj İşlemleri

B2/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 İşlem sırası gelen modelin teknik talimatlarında montajını yaptığı parçayla ilgili talimatları açıklar.

BG.2 Montaj işlemi sonrasında kalite ve güvenlik kontrolü için teknik dokümanlarda belirtilen ölçme ve muayene yöntemlerini sıralar.

BG.3 Ölçme ve muayene sırasında kullanılan aparatları açıklar.

BG.4 Montaj işleminin başarı seviyesine ilişkin göstergeleri açıklar

BG.5 Montaj işlemlerinde tespit edilen hataların giderilme yöntemlerini açıklar.

B2/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Monte edilecek parçayı teknik dokümanlarda belirtilen yöntemle araca yaklaştırır.

BY.2 Monte edilecek parçayı araçtaki asıl konumuna getirir.

BY.3 Teknik dokümanlarda belirtilen şekilde, uygun alet ve aparatları kullanarak parçanın araca sabitlenmesini sağlar. (*)

BY.4 Teknik dokümanlarda belirtilen ayar ve bağlama işlemlerini yapar. (*)

BY.5 Parçanın tüm montaj işlemlerinin tamamlandığını kontrol eder.

BY.6 Montajı yapılan parça üzerinde veya araçta herhangi bir yabancı madde unutulmadığını kontrol eder. (*)

BY.7 Montaj işlemi sırasında kullanılan alet ve aparatları, parça ve araçtan ayırır.

BY.8 Ayrılan alet ve aparatların güvenli bir şekilde uzaklaşmasını sağlayarak teknik dokümanda öngörülen pozisyonlarına bırakır.

BY.9 Montaj işlemi sonrasında kalite ve güvenlik kontrolü için teknik dokümanlarda belirtilen ölçme ve muayene yöntemlerini uygular.

BY.10 Ölçme ve muayene sırasında uygun alet ve aparatları kullanır.

BY.11 Teknik dokümanlarda belirtilen muayene işlemlerini gerçekleştirir.

BY.12 Kontrol sonuçlarını teknik dokümanlarda belirtilen öngörüler ile karşılaştırır.

BY.13 Kontrol işlemlerini, hata düzeltme işlemlerinin sonunda tekrar yapar.

BY.14 Montaj işleminin başarı seviyesini denetler.

BY.15 Yetkisi dahilindeki hatalar için gerekli işlemleri yapar.

BY.16 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. (*)

BY.17 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular. (*)

BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. (*)

BİRİMLERİN GRUPLANDIRMA ALTERNATİFLERİ

I. ALTERNATİF: A1, B1

II. ALTERNATİF: A1,B2

III. ALTERNATİF:A1,B1, B2

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

 • Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)
 • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez Ve  Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Ücreti

:

470TL(Alternatif I İçin)

Belge Ücreti

:

200 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat Katılım Bankası

Şube Kodu

:

Hesap No

:

27- 464698- 3

Sınav Ücretinin Yatırılacağı IBAN

:

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

( Sınav Başvurusundan önce yatırılacaktır.)

Belge Ücretinin Yatırılacağı IBAN

 

TR64 0020 9000 0046 4698 0000 04 

( Belge Almaya Hak Kazandıktan sonra ilan edilen tarihler arasında yatırılacaktır.)

.

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması (TIKLAYINIZ)

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

4

:

Vesikalık Fotoğrafın Yüklenmesi (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

5

:

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

Sınava ilk kez katılacak adayların,

-        İlk olarak ‘ Aday İşlemleri Paneline’ kayıt olmaları

-        800 TL yatırarak sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava ikinci kez katılacak adayların,

-       Herhangi bir ücret yatırmadan, başarısız oldukları alanlardan aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava üçüncü kez katılacak adayların,

-   Sınava girecekleri bölümlerin ücretlerini Aday İşlemleri Panelinde ilgili sayfadan kontrol ederek yatırmaları ve aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir.)

Sınava ilk kez katılacak adaylar,

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla )

2.  Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

3.  Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

4.  Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

Sınava ikinci kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava üçüncü kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

2. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.

Belgelerinizi imzalarken lütfen mavi renkli mürekkepli kalem tercih ediniz.

Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde Aday İşlemleri Panelinden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

           

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci ve üçüncü kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

11UY0007–3/A1  İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri   

A1/T1

100TL

11UY0007–3/B1  Montaj Öncesi Hazırlıklar

B1/T2

100TL

B1/P1

270TL

11UY0007–3/B2  Montaj İşlemleri

B2/T2

100 TL

B2/P1

310 TL

Belge Yenileme Ücreti

Sınavsız Kanıt ile Belge Yenileme Ücret Bedeli:

Resmi Kanıt

100 TL

Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli

Sınav Ücreti

270 TL(Alternatif I İçin)

NOT: Teşvikten faydalanacak adaylar için İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücreti için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen maksimum miktar 1202,41 TL'dir.

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
  • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
  • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Myk Mesleki Yeterlilik Belgesi  Zorunluluğu kapsamında Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler sınıfına giren alanlara  Başvuran Adaylar; Belge Almaya Hak Kazandıkları takdirde yatırmış oldukları  sınav  ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1.  Adaylar birim bazında ( A1,B1,B2) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.

2.  Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

3.   Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.

4.  Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.

5.  Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.

6.  Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.

7.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.

8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile,SAÜSEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.

9.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1,B1,B2) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1,P1) bazında birleştirme yapılamaz.

10.  Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.

Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.

Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak Otomotiv Montajcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

İlgili Ulusal Yeterlilik İçin Tıklayınız.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ  ZORUNLULUĞU PROGRAMI

MYK Belge Zorunluluğu Nedir?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır

Belge Zorunluluğu Getirilen Meslekler ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır.Zorunluluk Getirilen mesleklere ulaşmak için lütfen tıklayınız. (http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_ara&yeterlilik_belge_zorunluluk_durum=1)

Bu Programda kimler yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanabilirler.

Belge zorunluluğu  Programından yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Belge zorunluluğu getirilen mesleklerden birine girip sınavda başarı sağlayarak belge almaya hak kazanmak bu programdan yararlanmak için yeterlidir.

Belge zorunluluğu Programı sınav ve belgelendirme için adayın yaptığı masrafların ne kadarını kapsar?

 • Tebliğ tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar Sınav Ücreti + Belgelendirme Ücreti
 • 01.01.2018 -31.12.2019  tarihleri arasında  Sınav Ücretinin Yarısı + Belgelendirme Ücreti

Bakanlar Kurulunun belirlediği iade edilebilecek sınav ücretlerinin üst limit tutarlarının belirtildiği tabloya ulaşmak için tıklayınız.  http://myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/MYK%20Zorunlulugu/Sinav%20Ucretleri_Yalin.pdf

-Bu belge zorunluluğu programında, sınav ücretinin iadesini kim yapar?

-Sınav ücretinin geri iade edilmesi için SAÜSEM süreci nasıl işletecek?

-Hibe başvurusu onaylanan adayların geri ödemesi nasıl yapılır?

SAÜSEM’ de belge zorunluluğu getirilen mesleklerde sınava girip belge almaya hak kazanan kişilerin bilgilileri Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirildikten sonra sınav ücretinin iadesi İŞKUR İşsizlik Fonu tarafından karşılanacaktır.

Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/MYK%20Zorunlulugu/snav%20ve%20belge%20ucretlerinin%20iadesi%20usul%20ve%20esas.pdf

Belge Zorunluluğu  Programına İşsizlik fonundan  faydalanmak isteyen tüm adaylar başvurabilir. Adaylar bu programdan yalnızca 1 (bir) belgelendirme için yararlanabilirler